Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

2021-01-12 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Min sambo är dömd ett flertal gånger men jag har aldrig gjort något & är med andra ord helt ostraffad. Vi blev stannade av en polis igår och dem tog ut han ur bilen och bad mig visa mitt legitimation. när jag frågade varför så sa dem att dem hade "fått signalement om en vit bil", vilket vi har. han sa att de behövde mitt legitimation för att säkerställa att vi inte var dem de letade efter. vilket vi inte var.trots detta så gjorde polisen en visitering som dem sa skulle vara ytlig, men dem stoppade sina händer i alla mina jackfickor etc. Undrar ifall polisen har begått fel här? Jag var varken misstänkt eller efterlyst men endå gjorde dem en visitering. Vill tillägga att det var sammanlagt 3 patruller på plats, dem ringde 2 extra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skydd mot kroppsliga ingrepp

I Sverige är vi skyddade från att utsättas för påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Ett påtvingat kroppsligt ingrepp omfattar kroppsvisitering. Dock finns det vissa lagstadgade undantag som tillåter påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 20 § regeringsformen). Ett av dessa undantag gäller just kroppsvisitation.

När är det okej att kroppsvisitera någon?

En polis har rätt att kroppsvisitera i den utsträckningen det behövs för att söka efter vapen, andra farliga föremål och föremål ägnat att användas som hjälpmedel vid vissa skadegörelsebrott (19 § st. 2 polislagen).

En kroppsvisitation får göras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Kroppsvisitationen får göras på den som är skäligen misstänkt. Om man inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast ske om det finns synnerlig anledning att anta att visitationen leder till att man hittar föremål som är av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § st. 1-2 rättegångsbalken). Eftersom kroppsvisitation är ett tvångsmedel måste alltid proportionalitetsprincipen tillämpas. Principen innebär att ingreppet i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig proportion till det önskade målet.

Har det gått rätt till i ert fall?

Så som jag redogjort för ovan måste brott av en viss allvarlighetsgrad ha begåtts. Vi får förutsätta att så är fallet när du och din sambo blev stoppade av polisen. Nästa steg är att ni måste vara "skäligen misstänkta". Detta är ett rimligen lågt ställt krav; beteende som en polis uppfattar misstänksamt skulle kunna räcka. Dock har du och din sambo hamnat i en speciell situation: en av poliserna har sagt till er att "ni ska visa leg för att säkerställa att ni inte är personerna som de letar efter". Detta tyder på att polisen var ute efter specifika personer och att ni kunde bevisa att ni inte var dessa. I sådana fall borde du och din sambo inte anses vara "skäligen misstänkta" och då borde polisen inte ha rätt att kroppsvisitera er. Det kan dock argumenteras för att polisen kan ha misstänkt att era leg inte stämde eller var falska; då skulle ni kunna omfattas av skälig misstanke ändå. Men, det är en hårfin gräns och polisen har nog varit ute på djupt vatten när de visiterade er om det faktiskt var andra personer som de egentligen letade efter.

Men, ovan nämnde jag att även om ni inte är skäligen misstänkta kan polisen ha rätt att visitera er om kravet att "det finns synnerlig anledning att anta att visitationen leder till att man hittar föremål som är av betydelse för utredningen". Utan mer information om brottet i fråga är det svårt att säga om det har funnits "synnerlig anledning" för polisen. Vi vet att polisen hade fått signalement om en vit bil; kanske ansåg de att risken för att det var just er bil som hade koppling till den efterlyste var så pass stor att det uppnådde kravet på synnerlig anledning att kroppsvisitera er.

Det bör också nämnas att förutsatt att kroppsvisitationen överhuvudtaget var okej har polisen inte gjort något fel när dem kollade i alla fickorna. Dock låter det inte okej att de ringde in två patruller extra. Polisen måste alltid agera proportioneligt och eftersom det bara var du och din sambo känns det helt orimligt att en sådan extra styrka blivit inkallade. Det är helt onödigt av polisen eftersom det kan skapa en trängd/hotfull stämning gentemot er.

Slutligt svar

Slutsatsen blir att det för mig är mycket svårt att säga om polisen gjort rätt eller fel utan mer information. Baserat på den informationen som du lämnat låter det som att polisen visiterade er trots att det inte var er dem letade efter. Detta skulle inte vara okej, såvida dem inte har andra skäl att tro att du och din sambo har en koppling till det brott som faktiskt hade begåtts.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91198)