Visitation inom hälso- och sjukvård

FRÅGA
HejJag undrar vad som gäller beträffande kroppsvisitation på psykiatrisk avdelning som INTE ger tvångsvård.Det vill säga där patienter enbart är inskrivna under HSL, inte LPT.Är detta tillåtet?Gärna tillämplig lagtext.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Regeringsformen (RF) är varje medborgare skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Detta framgår av RF 2 kap. 6 §. Skyddet kan dock begränsas genom lag, se 2 kap 20 § p 2 RF. Så sker exempelvis i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), där det framgår att kroppsvisitation på person får ske vid behov, se 6 § 2 stycket LPT. Eftersom de grundläggande mänskliga rättigheterna, som bland annat är skydd mot kroppsvisitation, har begränsats genom 6 § LPT, är det då tillåtet med kroppsvisitation på personer under LPT.

Din fråga gäller emellertid kroppsvisitation av personer som vårdas under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I HSL finns inga bestämmelser om kroppsvisitation. Bestämmelsen i RF 2 kap 6§ har alltså inte begränsats genom HSL.

Däremot framgår av 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård att kroppsvisitation får ske och genom 23a§ lagen om psykiatrisk tvångsvård så gäller detta alla som vårdas vid en sjukvårdsinrättning, alltså även under HSL. Detta gäller enbart på beslut av chefsöverläkaren och om det anses nödvändigt.

Alltså får kroppsvisitation ske även under HSL på grund av 23§ och 23a§ lagen om psykiatrisk tvångsvård på beslut av chefsöverläkaren.

Hoppas svaret var till hjälp. Du är varmt välkommen att höra av dig om du skulle ha några fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93217)