Visitation i butik

FRÅGA
Hej. min son och hans kompis blev tagna på ica maxi borås o visiterade i ett avsides rum.är detta verkligen lagligt dom hadde inte tagit något.
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt regeringsformen 2 kap 6 § är det en grundläggande fri- och rättighet att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation. Förutom om personen samtycker så finns det finns vissa undantag från denna rättighet föreskrivet i lag. I detta fall ligger en skyddsvisitation enligt polislagen 19 § st. 1 p. 1 närmast till hands.

Nu vet jag inte vem som visiterade din son och hans vän men för att affärspersonal eller till exempel väktare ska ha en laglig rätt att utföra en visitation krävs det enligt polislagen 29 § st. 2 att de innan det har envarsgripit personen. Enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § får envar på bar gärning gripa den som begår brott på vilket fängelse kan följa. Den som envarsgripit en annan får då utföra en så kallad skyddsvisitation enligt polislagen 19 § st. 1 p. 1 för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

Personalen i affären hade alltså ingen rätt att visitera eller envarsgripa varken din son eller hans vän då dem inte begått något brott.

Om din son eller hans vän inte självmant gått med på visitationen så är det möjligt att den som utförde visitationen begick ett brott eftersom någon laglig rätt för visitation inte förelåg. Brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall är till exempel ofredande eller olaga tvång, men det är svårt att säga endast med den information som ges.

Hoppas detta svarade på din fråga.

Mvh

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (185)
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?
2021-05-23 misshandel under samtycke - brott och skadestånd?

Alla besvarade frågor (94256)