Vinstskatt på fastighet

2016-09-13 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej, Jag och min sambo har blivit erbjudna att köpa ett hus av hans släktingar. Alternativen vi har är att köpa det som gåva för 85% av taxeringsvärdet och skulle då betala 790000 kr eller köpa det till marknadsvärdet för 1,4 miljoner. Jag undrar nu vad som händer om vi köper det som gåva och sedan säljer det. Vi måste väl betala den skatt som hans släktingar inte behöver behöver betala nu? Hur mycket skulle den skatten vara i så fall? Hälsningar Anna
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om skatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

Ja, ni kommer behöva betala den skatt de slipper att betala nu vid en försäljning. Ni kommer, då förvärvet ses som en gåva, att hamna i samma skattemässiga situation avseende fastigheten som släktingarna var i, 44 kap. 21 § IL. Det betyder att om släktingarna hade köpt fastigheten för 100 000 kr, och detta således var det omkostnadsbelopp de kunde dra av vid vinstberäkningen, ni endast får dra av samma belopp. Vinstskatten kan således bli stor om fastigheten har ökat mycket i värde efter att släktingarna köpte den. Detta är det skattemässiga problemet med benefika förvärv. Köper ni den nu kostar det visserligen mer för er, men ni kommer vid en senare försäljning kunna tillgodogöra er anskaffningsutgiften 1,4 miljoner kr vid vinstberäkningen. All värdeökning över 1,4 miljoner kr är det som då skattas. Angående vinstberäkningen se bestämmelsen i IL om detta, 44 kap. 13 § IL.

Exakt hur stor skatten blir kan jag inte svara på utan att veta om omkostnadsbelopp etc. Med detta sagt kan påpekas att även om ni visserligen behöver betala mer skatt när ni säljer den, ni fortfarande troligen gör en vinst på att köpa fastigheten som en gåva.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?