Vinst på fritidsfastighet

2016-07-25 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hur stor är reavinsten på fritidshus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reavinsten, och det du ska ta upp till beskattning, är enkelt uttryckt försäljningslikviden minus anskaffnings- och förbättringsutgifterna för fastigheten. Ett enkelt exempel kan illustrera hur beräkningen kan gå till.

En fritidsfastighet försäljs för 1 000 000 kr (försäljningslikviden). Den köptes för 500 000 kr (anskaffningsutgiften). Under tiden den ägdes gjordes renoveringar för 50 000 kr (förbättringsutgifter). Reavinsten blir då 1 000 000 - 550 000 = 450 000 kr. Vid beskattning ska 22/30-delar av reavinsten tas upp till beskattning, dvs 330 000 kr ska tas upp till beskattning till 30%.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll