Vilseledande marknadsföring från ett hotell?

Hej!

Om ett hotell skriver följande om kostnad för boende:

Pris logi:

Logi i enkelrum: 1 482 kr/pers/natt

Logi i dubbelrum: 902 kr/rum/natt

Står det då inte att ett dubbelrum kostar 902 kr? Jag tyder det som att det kostar 902 kr per rum och inte per person. Har jag fel?

Det är i så fall vilseledande då de för den ena kostnaden anger pris/person och den andra pris/rum

Tack på förhand för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har knappast fel. Marknadsföringen ovan är klumpigt formulerad och borde enligt mig helt klart angränsa till att vara vilseledande. Hotellet får i sin marknadsföring inte använda sig av olika typer av prisberäkningar som kan anses vilseledande för dig som konsument (10 § andra stycket fjärde punkten marknadsföringslagen) (MFL). Sanktioner som kan bli aktuella i detta fall är exempelvis att hotellet med hot om vite kan tvingas ta bort/ändra denna marknadsföring.

Det uppenbart klumpiga med marknadsföringen i din fråga är ju att hotellet (av någon märklig anledning) skriver 902 kr per RUM/natt, trots att de egentligen måste mena per person/natt. Prissättningsmåttet per RUM/natt kan knappast på ren svenska betyda något annat än att det är just själva rummet som kostar 902 kr.

En viktig aspekt för huruvida marknadsföringen ska anses som vilseledande är också hur dessa båda priser i din fråga marknadsförs sinsemellan. Är det så att hotellet på sin webbsida (jag utgår från att marknadsföringen i din fråga är webbaserad) har priserna i direkt anslutning till varandra, blir det en direkt jämförelse mellan dem som måste anses vara otydlig och direkt vilseledande för dig som konsument. Är det däremot så att du måste klicka dig vidare på webbsidan från enkelrumspriset till dubbelrummet ställs priserna aldrig i relation till varandra och således blir inte marknadsföringen lika vilseledande.

Oavsett vilket som är fallet i din fråga anser jag att det borde vara rimligt att ett hotell använder sig av samma prissättningsmått oavsett vilken typ av rum det handlar om. Gör man inte det anser jag att det finns en risk att hotellet bryter mot MFL, då marknadsföringen kan uppfattas som vilseledande.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000