Vilseledande marknadsföring.

FRÅGA
Går det att jämföra sin produkt med andra konkurrenters produkt i sin reklam i form av " våra konkurenser har ingen chans jämfört med vår produkt"strider det mot 18§ punk 5 "inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

18§ punkt 5 används troligtvis inte i detta fall

Regeln i 18§ punkt 5 marknadsföringslagen (MFL) används när misskreditering sker mot mer specifika konkurrenter. Eftersom jämförelsen i ditt exempel är mot en obestämd krets av konkurrenter används istället 10§ MFL om vilseledande marknadsföring. Även skulle man kunna tänka sig att den s.k. generalklausulen, som innebär att all marknadsföring som otillbörligt strider mot god marknadsföringssed är förbjuden, skulle kunna bli aktuell (5-6§ MFL).

Marknadsföringen kan vara otillåten

För att marknadsföringen i detta fall ska vara otillåten krävs det först och främst att den inte stämmer, kan företaget visa att deras produkt är överlägsen övriga på marknaden är alltså marknadsföringen tillåten. Om företaget inte kan visa att produkten är överlägsen krävs det dessutom för att den ska vara otillåten att reklamen i märkbar mån sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sammanfattning

Marknadsföringen kan strida mot god marknadsföringssed enligt 5-6 MFL om dessa krav är uppfyllda:

Företaget kan inte visa att informationen i reklamen stämmer. Detta sannolikt påverkar genomsnittskonsumenten när den ska välja produkt.

Om du skulle marknadsföra din produkt på detta vis kan den förbjudas att användas (23§ MFL), det kan även leda till vite (26 MFL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Lado
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?