Vilseledande marknadsföring

FRÅGA
Hej. Vi har råkat ut för att en konkurrent till oss skriver saker på internet på sin egen hemsida, om vårt företag (Vi är en konkurrent) som endast är till för att smutskasta oss. De far med osanningar, de har inga bevis för vad de skriver och påstår publikt att vi är oseriösa, blufföretag och skickar bluffakturor. Vi har oerhört många gånger bett dem rätta till detta eller ta bort det men de totalvägrar. Deras främsta marknadsföringsverktyg är deras hemsida. Vi vill veta klart och tydligt, om man kan anmäla dem för något brott. Jag vet att det inte går att "Förtala" ett företag. Men det kan omöjligen vara tillåtet att sprida felaktig information med syfte att skada en konkurrent så mycket man kan. Dessa osanningar ger direkta träffar på Google när man söker på oss och innebär att många tror att vi är oseriösa. Vi förlorar mängder med kunder på grund av detta. Vad kan vi göra? Vi måste få ett slut på detta. Mvh, David.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Att skriva uppgifter på en hemsida kan utgöra marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen(MFL) så är det inte tillåtet att använda sig av vilseledande marknadsföring, 8 § MFL. Att använda sig av felaktiga påståenden är att anses som vilseledande, oavsett om det gäller sitt eget eller andras företag, och är därmed förbjudet, 10 § MFL.
Beroende av hur de har utformat texterna på sin hemsida så skulle det även kunna klassas som jämförande reklam. Jämförande reklam är tillåtet, men bara så länge reklamen är bland annat objektiv och relevant, 18 § MFL. Det är även enligt denna paragraf förbjudet att misskreditera annan näringsidkare i en jämförande reklam.

Om det visar sig att de är skyldiga till dessa brott kan det leda till att näringsidkaren åläggs ett förbud att fortsätta med denna reklam, 23 § men även en marknadsstörningsavgift, 29 §. Ert företag har även rätt till skadestånd för den skada som uppkommit på grund av brott, 37 §.

Talan om förbud väcks vid Marknadsdomstolen, men om ni även vill väcka talan om marknadsstörningsavgift och skadestånd så väcker ni talan vid Stockholms tingsrätt, 47 § MFL.

Mvh,

Susanne Cermenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll