Villkorat köp av hund vid vidareförsäljning?

2017-08-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag läste frågan om villkorat köp av hund men det gällde foderavtal. Jag skulle vilja veta vad som gäller vid köp av hund när villkoret i fråga är att köparen/adoptören enligt avtal måste gå via organisationen som sålde hunden om köparen/adoptören i ett senare skede behöver omplacera hunden dvs sälja den vidare. Ex organisationer som har hand om adoption av gatuhundar kan ha sådana avtal. Två exempel är organisationerna Friends forever och Hundarutanhem. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En hund ses i juridisk mening som en lös sak. Äganderätten till en lös sak övergår helt på köparen vid ett köp. Skillnaden mot ett fodervärdsavtal är att vid ett sådant har inte äganderätten övergått helt på köparen vilket gör att säljaren fortfarande har något att säga till om. Detta gör att villkorade köp i princip är svåra att göra gällande. Ett sådant villkor som du beskriver skulle förmodligen inte gå att göra gällande rent rättsligt.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?