Villkorat bostadsrättsköp

2016-08-08 i Formkrav
FRÅGA
hej,jag vill få min lägenhet sålt för ett visst belopp. Kan jag som önskan, i samband med kontraktsskrivningen avseende överlåtelsen av min bostadsrätt förbehålla mig rätten att frånträda avtalet om jag inte får det belopp jag vill få betalt för bostadsrätten? Hur ska jag göra isf? Kan det på något sätt enligt lag, påverka mig negativt, liksom finns det några begränsningar och så? tack på förhand!
SVAR

Hej, kul att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Precis som du skriver är bostadsrättsköp en rättshandling som kräver att ett kontrakt upprättas för att köpeavtalet ska vara bindande, se bostadsrättslagen 6 kap. 4 § 1 st. Kontraktet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om pris, vilken lägenhet det är som säljs och undertecknas av parterna. Bostadsrättsköp går precis som fastighetsköp att villkora. Villkoren måste i så fall ingå i kontraktet och är annars inte giltiga. Skulle ni muntligen avtala om annat pris än det som står i kontraktet är det muntligt avtalade priset ogiltigt och istället gäller det pris som står i kontraktet.

Om villkoret påverkar dig negativt? Som jag tidigare skrivit har du som säljare alltid rätt att få betalt det pris som du och köparen kommit överens om som står nedskrivet i köpekontraktet. Att du i köpekontraktet villkorar köpet med att det inte kommer fullbordas om du inte får hela priset betalt kommer inte i sig påverka dig negativt. Andra villkor som du kan skriva i köpekontraktet, t.ex. begäran om full betalning inom viss tid kommer inte heller påverka dig negativt så länge köparen är med på villkoren. Är villkoren inte tydligt formulerade och köparen inte varit delaktig i upprättandet av dem kan denne senare komma att påpeka att villkoren inte bör gälla för att de strider mot tro och heder eller liknande ogiltighetsgrund, se avtalslagen 3 kap. och se även bostadsrättslagen 6 kap. 4 § 2 st.

Ett köpekontrakt kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/forsaljning_bostadsratt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (167)
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer
2020-12-21 Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?
2020-12-21 Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?
2020-12-14 Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

Alla besvarade frågor (88101)