FrågaAVTALSRÄTTGåva09/08/2021

Villkorad gåva utan gåvobrev?

Hej, om jag skickar pengar till en vän för att vi kommit överens om att pengarna ska användas till vännens flygbiljett för en gemensam planerad resa, men vännen sedan behåller pengarna för sig själv och slutar höra av sig, är det straffbart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du kommit överens med din vän om att ge denne pengar till ett särskilt ändamål. Detta kan alltså vara fråga om en gåva som är villkorad. Detta regleras i lag angående vissa utfästelser om gåva, (gåvolagen).

Gåva

För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs det att gåvan har kommit i mottagarens besittning, 2 § gåvolagen. Det krävs med andra ord att pengarna har överförts till dig. Du behöver alltså inte något gåvobrev, men det kan vara bra att ha som bevis på gåvan.

För att det ska handla om en gåva ska följande tre kriterier vara uppfyllda:

- Den ska bygga på frivillighet,

- Det ska finnas en gåvoavsikt, och

- Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Utifrån din beskrivning verkar dessa kriterier vara uppfyllda.

Villkorad gåva?

Det finns inget i lagen som begränsar en gåvogivares rätt att ställa upp villkor för gåvan, sådana villkor måste dock framgå av gåvobrevet.

I ditt fall

Det verkar inte som att något gåvobrev upprättats där det framgår uppgifter om gåvan och vilka villkor som uppställs för den. Det blir därför svårt att bevisa att pengarna skulle användas till just en flygbiljett.

Brottslig handling och straffbart?

Det är fråga om ett avtalsbrott, kontraktsbrott, och inte en brottslig gärning. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur ett straffrättsligt perspektiv och kan därmed inte leda till straff. Det finns däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis skadestånd som kan bli aktuellt vid kontraktsbrott.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”