Villkorad arvsrätt

A som saknar bröstarvingar har i testamente förordat att all hans kvarlåtenskap skall gå till B, C och D att fördelas lika dem emellan. I det fall t.ex. C redan har avlidit när A avlider går ju C's del normalt till C's arvingar. Kan man ändra på detta genom att skriva: "Om någon av ovan nämnda arvingar avlidit skall den avlidnes del av kvarlåtenskapen tillfalla de övriga att fördelas lika mellan dem." ?

Lawline svarar

Hej,

Ja, det stämmer. A har inga skyldigheter gentemot C:s arvvingar, så din föreslagna formulering skulle vara giltig.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning