Villkora testamente och föräldrars dispositionsrätt.

2015-04-03 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Dessutom har jag ett barn från tidigare äktenskap. Vid min ev. död ärver mitt s.k. särkullsbarn. Så länge barnet är omyndigt kan väl barnets biologiska pappa disponera dessa pengar?Detta är mitt stora problem eftersom risken är stor att arvet då barnet blir myndigt förslösats. Kan jag på något sätt skriva ett testamente att pengarna ej får disponeras förrän barnet uppnått en viss ålder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör arv och föräldrars möjlighet att disponera över sina barns tillgångar så finner vi relevant lagstöd i föräldrabalken, se här, och i ärvdabalken, se här.

Pappans förfoganderätt.

Som jag förstår det har du och den biologiska pappan till särkullsbarnet gemensam vårdnad. Enligt dina uppgifter verkar det inte heller som om det varit några avvikelser från normalt förfarande rörande vårdnad och förmyndarskap för "särkullsbarnet". Ni har då båda vårdnad och är förmyndare för barnet, se föräldrabalken 10:2. Fram till dess att särkullbarnet blir myndigt är det, som du mycket riktigt anger, så att du och barnets pappa råder över barnets egendom, se föräldrabalken 9:1.

Villkora testamentet.

Oavsett om din oro gäller att pappan ska spendera barnets arv eller om barnet själv ska spendera det så fort det fyller 18 år, så kan du motverka detta genom att villkora testamentet. Testamentet kan innehålla villkor som innebär att ditt särkullsbarn inte får ut sitt arv förrän vid en viss ålder, som testator har du stor frihet när det kommer till utformningen av testamentet, se ärvdabalken 11:1.

Vill du veta mer om testators rätt att utforma sitt testamente kan du läsa här.

För att testamentet ska bli juridiskt korrekt och spegla din vilja rekommenderar jag att du tar hjälp av en av våra betaltjänster eller bokar tid hos familjens jurist här. De återkommer då till dig och hjälper dig vidare.

Med vänlig hälsning.

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)