FrågaAVTALSRÄTTGåva19/07/2014

Villkor vid gåva av fast egendom

Hej, Jag har fått min mors fastighet i gåvo 2006. I gåvo brevet står det att min mor skulle få bo kvar i fastigheten så länge hon ville och att jag ska stå för drift och underhålls kostnader. Sedan drygt ett år sedan flyttade hon bott till ett demens/äldreboende. Hur påverkar det själva gåvo brevet. Hon är oförmögen att kunna bo kvar i fastigheten och behöver vård dygnet runt. Min mor är fortfarande bokförd på adressen.

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

För överlåtelse (köp, byte och gåva) av fast egendom finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltig, se JB 4:1 och 4:29. Det ska vara en skriftlig handling som både köpare (mottagare av gåvan) och överlåtare skriver under, en förklaring att egendom överlåtes till köparen ska finnas med och uppgift om köpeskilling, om det är en gåva måste det stå att köpeskillingen är noll kronor. Förutsatt att dessa krav har uppfyllts så blir gåvan giltig. Gåvotagaren kan då som huvudregel inte ta tillbaka det han har gett bort. 

Det finns undantag till denna regel. Har givaren ställt upp villkor för gåvan och du bryter mot detta kan han ta tillbaka den. Om du som i aktuellt fall är skyldig att bereda din mamma tillträde till fastigheten så länge hon vill men inte gör detta (t.ex. genom att sälja fastigheten) kan du förlora gåvan. För villkor vid gåva av fast egendom finns ingen tidsbegränsning, men det finns kanske en liten möjlighet att villkor kan jämkas med hjälp av avtalslagens 36 §.

Svaret blir helt enkelt att du bör ha möjlighet att bereda din mor tillträde så länge hon vill, eftersom detta står i gåvobrevet. Även om hon nu bor på äldreboende är det inte omöjligt att hon kan vilja flytta hem igen. Det säkraste är om du får en skriftlig viljeförklaring från din mor om att hon inte längre vill bo kvar i huset. För tydlighets skull kan tilläggas att bokföringen inte har någon direkt betydelse för vad som diskuterats här.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning