FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt04/07/2017

Villkor om försäljning av småhus inom familjen

1980 skrev ett papper om att en sommarstuga ska säljas inom familjen till taxeringsvärdet. När stugan nu ska säljas går det att hävda att taxeringsvärdet inte står i relation till marknadsvärdet som det gjorde på 80- talet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din beskrivning framgår det inte vad det handlar om för papper. Är det exempelvis ett gåvobrev eller ett testamente där det regleras att stugan ska säljas inom familjen, är villkoren bindande och taxeringsvärdet ska således tillämpas. Det är alltså avgörande vad det handlar om för papper och om papperet är juridiskt bindande eller ej, om exempelvis formkraven är uppfyllda.

Värderingsmodeller finns för olika typer av byggnader (småhus, hyreshus o.s.v.) och för tomtmark till dessa. Modellerna beskriver hur värdering vid fastighetstaxering ska gå till. Den värderingsmodell som anges för värdering av småhus och tomtmark kan i det fallet att man har en tomt (fastighet) med ett småhus på beskrivas på följande sätt.

För tomten klassificeras de så kallade värdefaktorerna efter

storlek (tomtmarkens areal)

vatten och avlopp (dricksvatten och wc-avlopp)
typ av bebyggelse: närhet till strand (avstånd till hav, insjö eller vattendrag).

För småhuset klassificeras värdefaktorerna efter

storlek (ytan av bo- och biutrymmen) samt

byggnadskategori, standard, ålder

Du kan läsa mer om hur värdefaktorerna ska klassificeras i broschyren Småhus – Fastighetstaxering på Skatteverkets hemsida. (Småhus - Fastighetstaxering (SKV 389)

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,


Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000