Villkor om försäljning av småhus inom familjen

2017-07-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
1980 skrev ett papper om att en sommarstuga ska säljas inom familjen till taxeringsvärdet. När stugan nu ska säljas går det att hävda att taxeringsvärdet inte står i relation till marknadsvärdet som det gjorde på 80- talet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din beskrivning framgår det inte vad det handlar om för papper. Är det exempelvis ett gåvobrev eller ett testamente där det regleras att stugan ska säljas inom familjen, är villkoren bindande och taxeringsvärdet ska således tillämpas. Det är alltså avgörande vad det handlar om för papper och om papperet är juridiskt bindande eller ej, om exempelvis formkraven är uppfyllda.

Värderingsmodeller finns för olika typer av byggnader (småhus, hyreshus o.s.v.) och för tomtmark till dessa. Modellerna beskriver hur värdering vid fastighetstaxering ska gå till. Den värderingsmodell som anges för värdering av småhus och tomtmark kan i det fallet att man har en tomt (fastighet) med ett småhus på beskrivas på följande sätt.

För tomten klassificeras de så kallade värdefaktorerna efter

storlek (tomtmarkens areal)

vatten och avlopp (dricksvatten och wc-avlopp)
typ av bebyggelse: närhet till strand (avstånd till hav, insjö eller vattendrag).

För småhuset klassificeras värdefaktorerna efter

storlek (ytan av bo- och biutrymmen) samt

byggnadskategori, standard, ålder

Du kan läsa mer om hur värdefaktorerna ska klassificeras i broschyren Småhus – Fastighetstaxering på Skatteverkets hemsida. (Småhus - Fastighetstaxering (SKV 389)

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?