Villkor i gåvobrev av fastighet

2020-03-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Är ett gåvobrev avs en fastighet giltigt om det finns ett villkor att gåvomottagaren får tillträde först då hans pappa avlider, och hans pappa fram till dess ska ansvara för samtliga fastighetens kostnader och inkomster?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det rör sig om gåva av fastighet är det 4 kap. jordabalken (JB) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Gåva av fastighet

Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav för gåvobrevet som ett köpeavtal (4 kap. 29 § JB). För att gåvobrevet ska vara giltigt måste det (4 kap. 1 § första stycket JB):

- Upprättas i skriftlig form

- Undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Det måste alltså framgå tydligt att pappan (gåvogivaren) vill överlåta fastigheten som han äger till sin son.

- Innehålla uppgift om vilken fastighet det är som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen i dess helhet måste finnas med i gåvobrevet. Här måste även finnas uppgift om hur stor del av fastigheten som överlåts. I detta fall utgår jag ifrån att hela fastigheten överlåts till pappans son. I sådana fall ska det anges att fastigheten överlåts med 100 % andel till sonen.

Ett gåvobrev som inte uppfyller de ovanstående kriterierna är ogiltigt (4 kap. 1 § tredje stycket JB).

Villkoren om tillträde samt fastighetens kostnader/inkomster

Huvudregeln är att ett köps fullbordan eller bestånd ej får göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades. Har längre tid avtalats, är köpet ogiltigt (4 kap. 4 § första stycket JB). I detta fall rör det sig dock inte om köp utan gåva av fastighet. Alltså är det helt tillåtet att lägga in sådana villkor i gåvobrevet som pappan har gjort. Detta eftersom bestämmelserna om villkorade köp (4 kap. 4–6 § JB) inte tillämpas vid gåva av fastighet. (4 kap. 29 § JB)

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84370)