Villkor för tjänsteledighet vid studier

2017-10-05 i Studieledighet
FRÅGA
Hej! Jag har precis börjat studera på 100 %. Min chef säger att rekommendationen är att jobba 50 % vid sidan av. Då jag tagit csn lån är detta inte möjligt plus att jag känner att jag inte kommer klara av skolan, jobba 50% och mitt privatliv. Kan chefen begära att jag ska jobba 50%? HEn påstod också att han har rätt att hålla kvar min tidigare anställning på 90 % upp till en månad. Stämmer detta?Mvh Louise
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Din situation är skyddad av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, LARLU, se https://lagen.nu/1974:981, där syftet är att en arbetstagare ska kunna ta ledigt för studier samtidigt som anställningskontraktet består. Lagen gäller oavsett din anställningsform och ska appliceras till din fördel.

Observera att lagen inte gäller om det rör sig om egenstudier, svenskundervisning eller en utbildning av fackliga förtroendemän.

- Rätt att hålla kvar anställningen till 90%

Din chef får inte missgynna dig och endast hålla kvar anställningen på 90% baserat på det faktum att du tar tjänstledighet för studier, 9 § LARLU. Om det är så att din anställning blir reducerad till 90% måste det vara grundat på något annat än att du tar tjänstledigt. När du kommer tillbaka till jobbet efter att du är klar med dina studier har du rätt till samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter.

Din chef har däremot rätten att skjuta på din ledighet, max 6 månader efter att du lämnat in ansökan om studieledighet, är det mer än 6 månader senare krävs fackets godkännande om ni har kollektivavtal. Det vill säga att om du t.ex. lämnar in begäran om ledighet den 1 augusti kan din chef välja att bevilja ledigheten från den 1 september, det handlar alltså inte om när du har begärt ledighet utan när du lämnade in ansökan om ledighet. Väljer din chef att bevilja ledighet från mars, så kräver det fackets godkännande.

- Rekommendation att jobba 50%

Den här rekommendationen är inte att likställa som ett krav på att du ska jobba 50% under tiden du är tjänstledig. Det faktum att din chef rekommenderar dig att vara kvar 50% har inget med lagen att göra, utan snarare så är den rekommendationen knuten till din arbetsplats och vad chefen helst vill se att du gör.

- Om din chef inte ger med sig

Om chefen fortfarande hävdar att du bara har rätt till 90% av din anställning och att du borde jobba 50% under dina studier så kan du kontakta facket eftersom de har företräde att tolka lagen och ditt anställningsavtal fram till dess att tvisten är löst.

- Om du blir avskedad

Blir du avskedad på grund av din studieledighet och för att du står på dig som kommer avskedandet, om det har baserats på det faktum att du vill ha ledigt, att ogiltigförklaras eftersom det inte är ett lagenligt avskedande, 8 § LARLU.

- Sammanfattningsvis

Som tidigare nämnt så har du rätt att få tjänstledighet för studier, så till vida att det inte är självstudier, och du har rätt att behålla ditt anställningskontrakt under ledigheten. Vidare har du rätt att komma tillbaka till arbetet efter dina studier och ha samma lön och likartade arbetsuppgifter.

Din chef har inte enligt lag rätt att sänka din arbetsomfattning till 90% och behålla din anställning i en månad, du behöver heller inte jobba 50% och du kan inte bli avskedad med anledning av att du har tagit studieledighet. Avslutningsvis så har din chef rättigheten att skjuta på din ledighet max 6 månader, annars behövs ett godkännande från facket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?