Vill skänka en del av mon fastighet till en av sönerna för att kunna använda oss av rotavdrag Har gjort och skall göra större förbättringar ex sjövatten till dricksvatten

2019-07-31 i Fastighet
FRÅGA
HejVill skänka en del av mon fastighet till en av sönerna för att kunna använda oss av rotavdragHar gjort och skall göra större förbättringar ex sjövatten till dricksvatten
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken (JB)

Att ge en del av en fastighet ska inte vara några problem. I 4 kap 1 § JB stadgas det som en överlåtelsehandling måste innehålla. Ett gåvobrev för en andel i fastighet kräver underskrift av både givaren och mottagaren. Dessutom krävs det en överlåtelseförklaring – vilket betyder att din vilja att ge bort fastigheten tydliggörs.

" Givaren (namn) överlåter härmed såsom gåva till gåvotagaren (namn) den nämnda fastigheten att tillfalla gåvotagaren med [XX-del] " är ett tydligt exempel på en överlåtelseförklaring.

Vittnen är inget krav för gåvans fullbordande, men viktigt för att den mottagande ska få lagfart. Därför ska gåvobrevet bevittnas.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll