Vill överlåta lägenheten (ge som en gåva) till mitt barn, behöver jag betala skatt i Spanien eller Sverige?

2019-03-28 i Gåva
FRÅGA
Jag äger en lägenhet i Spanien. Är bokförd i Sverige. Vill överlåta lägenheten (ge som en gåva) till mitt barn, behöver jag betala skatt i Spanien eller Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Gåvans giltighet
Av artikel 4.1(c) Rom I konventionen framgår det att lagen i det land som fastigheten är belägen, d.v.s. Spanien. Parter får dock genom artikel 3 komma överens om att annan lag ska vara tillämplig.

Ni kan välja vilket lands regler för gåvans giltighet som ska tillämpas. Om ni väljer att svenska regler ska tillämpas vid överlåtelsen så måste gåvokriterierna vara uppfyllda.

1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.

2. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.

3) Gåvan måste vara benifik, d.v.s. ingen motprestation från gåvomottagaren.
- Att ta över ett lån kan betraktas som en motprestation från mottagaren. Dock när det kommer till fastigheter betraktas överlåtelsen som benifik om motprestationen (lånet) understiger taxeringsvärdet.

Skatt
I ditt fall kommer spanska skatteregler att tillämpas då fastigheten är belägen i Spanien. Vi på Lawline arbetar inte med spansk rätt så jag kan inte svara på vilka skatteregler som gäller för Spanien.

Svar på din fråga
Spansk rätt kommer att gälla angående skattesituationen i ditt fall. Jag kan tyvärr inte svara om spanska skattemyndigheter tar ut gåvoskatt eller inte. Mitt råd till dig är att kontakta en jurist i den region i Spanien där fastigheten är belägen för att få veta mer.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (551)
2019-08-17 Får man behålla gåvor vid en separation?
2019-08-13 Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?
2019-08-07 Löfte om att gåva bort en fastighet är inte bindande
2019-08-07 När föreligger en gåva juridiskt sett?

Alla besvarade frågor (72048)