Vilket värde ska användas vid värdering av fastighet vid bodelning?

2019-07-30 i Fastighet
FRÅGA
Vilket värde skall tas upp på en fastighet vid Bodelning.I ett samboförhållande avlider ena parten. Man äger gemensamt en fastighet. Båda har lagfart.Den avlidne har testamenterat sin del av fastigheten till sin sambo, men har också i testamentet angett att vid sin sambos frånfälle skall hennes andel i fastigheten ärvas av namngivna syskonbarn.Vilket värde skall man ta upp på fastigheten vid Bodelningen? Taxeringsvärdet eller Marknadsvärdet?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Marknadsvärdet

När bodelning görs med anledning av dödsfall är det vanligast att man använder marknadsvärdet när man ska värdera en fastighet. Marknadsvärdet är dock svårt att komma fram till utan att man de facto säljer fastigheten, men det får antas vara det värde som man rimligen skulle kunna förvänta sig om man sålt fastigheten. Eftersom det inte finns någon bestämd metod för att räkna ut marknadsvärdet är det parterna själva som ska komma överens om vad marknadsvärdet är. Om parterna inte skulle enas över ett värde rekommenderar jag att man tar hjälp av en värderingsman.

Taxeringsvärdet

Det går dock också bra att använda ett uppräknat taxeringsvärde som värde på en fastighet förutsatt att parterna är överens om det. Taxeringsvärdet ska normalt vara 75 procent av marknadsvärdet, men i verkligen är det inte helt säkert.

Marknadsvärdet eller taxeringsvärdet

Det finns inte reglerat i lag vilken metod som ska användas, men praxis och sedvana bland bodelningsförättare är att använda marknadsvärdet vid tidpunkten för bodelningen. Fastighetens marknadsvärde speglar nämligen verkligheten bättre än taxeringsvärdet eftersom det normalt understiger marknadsvärdet, vilket gör att bodelningen blir mer rättvis. Men det är som sagt upp till parterna att avgöra vilket värde som ska användas.

Försäljningskostnad och latent skatt

Om parterna kommer överens om ett marknadsvärde för fastigheten är det normalt att man drar av en tänkt försäljningskostnad (mäklarkostnad) och den latenta skatten, dvs. så mycket skatt som säljaren hade behövt betala om fastigheten verkligen sålts. Denna princip är inte lagstadgad utan framgår av HD:s praxis (se NJA 1975 s. 288). Värdet som slutligen finns kvar anses återspegla verkligheten bäst och det används sedan i bodelningen.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77205)