Vilket värde blir underlag för beskattningen vid försäljning av fastighet?

FRÅGA
Jag ska sälja en fastighet som erhållits vid bodelning.Är mitt inköpsvärde det som fastigheten värderades till då eller det ursprungliga som min fd man och jag köpte fastigheten för?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör regleringar i inkomstskattelagen.

När du säljer en fastighet och går med vinst på försäljningen kommer du att beskattas för en kapitalvinst, vilket regleras i 45 kap IL. Skatten du betalar beräknas utifrån kapitalvinsten, d.v.s. ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet (som består av anskaffningskostnaden, dvs. vad fastigheten köptes för, plus förbättringsutgifter, utgifter som ni gjort som förbättrat fastigheten, se kap. 45 11- 14 §§ IL). I ditt fall blir det inköpsvärdet, dvs. det du och din man betalade för fastigheten när ni köpte den, som blir underlag för beskattningen vid försäljningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll