Vilket straff om skyddsombud bryter mot sekretess?

Vad händer om ett huvudskyddsombud bryter mot sekretessen? Vad blir det för "straff" för den personen?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som får förtroendet att engagera sig i företagets arbetsmiljöfrågor (skyddsombud, ledamot i skyddskommittén m.fl.) har tystnadsplikt enligt 7kap 13§ arbetsmiljölagen (AML).

Att bryta mot en tystnadsplikt som finns reglerad i arbetsmiljölagen är ett brott enligt 20kap 3§ Brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen har begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet så ska hen inte dömas till ansvar alls. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tom JendbroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”