Vilket straff om skyddsombud bryter mot sekretess?

Vad händer om ett huvudskyddsombud bryter mot sekretessen? Vad blir det för "straff" för den personen?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som får förtroendet att engagera sig i företagets arbetsmiljöfrågor (skyddsombud, ledamot i skyddskommittén m.fl.) har tystnadsplikt enligt 7kap 13§ arbetsmiljölagen (AML).

Att bryta mot en tystnadsplikt som finns reglerad i arbetsmiljölagen är ett brott enligt 20kap 3§ Brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen har begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet så ska hen inte dömas till ansvar alls. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tom JendbroRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo