Har skolkuratorn tystnadsplikt i polisförhör?

Hej! Jobbar som skolkurator på en högstadieskola och har i samtal med en elev fått kännedom om ett sexuellt övergrepp (vet ej hur det kan komma att rubriceras) som hänt under skoltid mellan två elever. Jag har ju tystnadsplikt men har precis fått veta att jag kommer att bli förhörd av polis. Vad får jag egentligen säga?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Rättsliga utgångspunkter 

Frågor om sekretess och tystnadsplikt regleras i offentlighet och sekretesslagen (OSL). Utgångspunkten är att sekretess gäller mot enskilda och mot andra mynidgheter, 8 kap 1 § OSL. Skolkuratorer har tystnadsplikt för uppgifer om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, 23 kap 2 § OSL. Det innebär att presumtionen är sekretess och att uppgiften får röjas endast om det är utan tvivel att den esnkilde inte kommer lida men. Men syftar på integritetskränkningar, dvs det obehag en enskild kan uppleva av att uppgifter blir kända. Bedömningen tar sikte på vilka risker som typiskt sett är förenade med utlämnandet. 


Sekretessen kan brytas även på andra sätt. Bland annat kan eleven som uppgifterna rör samtycka till röjandet, 12 kap 2 § OSL. Beroende på elevens ålder kan det vara så att föräldrar måste samtycka till detta. I regel anses barn ha en självbestämmanderätt vid ca 15 års ålder. Enligt 10 kap 27 § OSl får uppgifter alltid lämnas till en mynidghet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. 


Sammanfattning och råd 

Som skolkurator har du tystnadsplikt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde. Du kan alltid fråga den enskilde (och föräldrar) om det är okej att du lämnar uppgiften till polisen, i ett sådant fall begår du inget brott mot din tystnadsplikt. Jag skulle vara försiktig med att lämna uppgifter annars, eftersom det finns risk att du döms för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3 § BrB. 


Bedömningen enligt 10 kap 27 § OSL beror på flera omständigheter: bla vilka personer som är inblandade, vilket brott det är fråga om etc. Är det t.ex mycket grovt sexuellt övergrepp kan det vara mer motiverat att lämna uppgifterna. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo