Prästens absoluta tystnadsplikt

Har prästers absoluta tystnadsplikt verkligen lagligt stöd? Prästers (och biskopars) absoluta tystnadsplikt beskrivs i Kyrkoordning för Svenska kyrkan, där det framgår att de har tystnadsplikt för sådant som sägs under bikt eller enskild själavård. Men vad jag förstår så har ju kyrkoordningen ingen särskild ställning som rättskälla, utan i juridisk mening är mer att betrakta som en stadga för vilken organisation som helst. I rättegångsbalken (36 kap. 5§ 5 st.) framgår ju att präst (eller motsvarande) inte får höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. Men detta kan väl inte användas som stöd för att tystnadsplikten skulle vara absolut? Finns det exempelvis något lagligt stöd för att en präst som arbetar med barn skulle fråntas skyldigheten att anmäla misstanke om att barn far illa? (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) Tacksam för svar, Arvid

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som så att du undrar långt prästers tystnadsplikt sträcker sig.


Det stämmer att präster har tystnadsplikt. Information som prästen givits under bikt eller enskild själavård (avskilt samtal) är "skyddat" av prästens absoluta tystnadsplikt (31 kap. 9 § Kyrkoordningen). Prästers tysnadsplikt kan inte brytas vare sig om det vore erkännande om mord eller andra brott. 


Detta gäller även i enlighet med ditt exempel. Om en präst under bikt eller enskild själavård får reda på att ett barn är utsatt har han eller hon inte rätt att föra den informationen vidare. Får dock prästen reda på samma information genom ett inskickat brev eller från andra omständigheter får prästen själv avgöra om han eller hon vill orosanmäla det barnet. 


Hoppas du fick svar på din fråga!


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo