Hur kan man anmäla en läkare som brutit mot tystnadsplikten?

Hej min min läkare bröt tystnadsplikten till mina föräldrar hur kan jag eller hur kan jag liksom anmäla den här läkaren

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar hur och vart du kan anmäla din läkare som gjort fel genom att bryta mot tystnadsplikten. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i brottsbalken (BrB).


Du kan anmäla läkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller till Polisen

I de flesta fall ska läkare och övrig vårdpersonal bevara tystnadsplikten och sekretessen för den enskilde och endast i vissa undantagsfall får de bryta sekretessen och tystnadsplikten. För att din läkare ska få röja information om dig krävs i de flesta fall även ditt samtycke. Om samtycke inte inhämtas har läkaren agerat fel som inte inhämtat ditt samtycke. När du är missnöjd med något inom hälso- och sjukvård kan du lämna ett klagomål om detta till:


  • den mottagning eller verksamhet där du fått vård eller
  • patientnämnden i din region
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Observera dock att du innan du kontaktar IVO med en anmälan ska ha kontaktat mottagningen eller verksamheten där du fått vård eller patientnämnden i din region. Utöver detta kan du även anmäla läkaren för brott mot tystnadsplikten, om denne röjt en uppgift som omfattas av tystnadsplikt, till Polisen. Detta kan leda till att läkaren blir åtalad och dömd för brottet (20 kap. 3 § BrB).


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo