Vilket straff kan jag få om jag döms för narkotikabrott och vad gäller vid en husrannsakan?

Vad kan man få för straff om polisen vid husrannsakan hittat 10ml testo, 50g thc 20g amfetamin batong som var i bilen. Och får polisen gå in i ens lägenhet om man bara bjudit in dom till hallen? Och måste dom enligt lag göra husrannsakan om dom hittar 10ml testo när dom gick in. Och får dom köra 100 på en 70 väg när man ska in till stationen för pissprov+förhör. Och pissprovet visade positivt på amfetamin. Är 18 år och ostraffad sen tidigare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det saknas tyvärr tillräcklig information om händelsen i din fråga för att jag ska kunna göra en egen bedömning i ditt konkreta fall. Jag kommer därför försöka att generellt svara på de frågor som jag tolkar att du vill ha svar på.

1) Vilket straff kan jag få om jag döms för narkotikabrott?

Först bör det göras klart att vilket straff du kan komma att dömas för beror på vilken grad brottet bedöms vara. Narkotikabrottet har nämligen fyra grader med egna straffskalor, nämligen:

- Ringa narkotikabrott, böter eller fängelse i upp till och med sex månader (se 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL))

- Narkotikabrott av normalgraden, fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år (se 1 § NSL)

- Grovt narkotikabrott, fängelse i lägst 2 år och högst 7 år (se 3 § första stycket NSL)

- Synnerligen grovt narkotikabrott, fängelse i lägst 6 år och högst 10 år (se 3 § andra stycket NSL).

Det finns inga tydliga gränser mellan dessa grader, utan domstolen måste ta hänsyn till alla de olika omständigheterna som finns i det specifika fallet. Omständigheter som domstolen vanlig beaktar är dock vilken sorts hantering av narkotika som det är fråga om, samt vilken typ och mängd narkotika som har hanterats. Jag kan därför tyvärr inte med säkerhet uttala mig om vilken grad det eventuella brottet kan tänkas vara och inte heller vilket straff det skulle innebära.


2) Vilka befogenheter har polisen vid husrannsakan?

Det framgår inte av din fråga om polisen hade ett beslut om husrannsakan redan innan de tog sig in i din lägenhet. Detta har betydelse eftersom polisen kan göra sig skyldig till hemfridsbrott om de utan lagstöd tar sig in i någons lägenhet, dock har de rätt att tillträda lägenheten om en husrannsakan ska vidtas.

Det finns två typer av husrannsakan: dels personell husrannsakan som beslutas när man letar efter en person, dels reell husrannsakan som vidtas när man letar efter ett föremål eller bevis.

Polisen kan vidta en personell husrannsakan hos en någon om personen i fråga exempelvis ska gripas, hämtas till förhör, underkastas kroppsbesiktning eller kroppsvisitation (se 28 kap. 2 och 2 a § rättegångsbalken (RB)). Det ställs således inget krav på en brottsmisstanke eller brottets svårighetsgrad, vilket hör ihop med att ett beslut om tvångsmedel redan har fattats (såsom gripande) och den personella husrannsakan syftar till att underlätta verkställigheten av det beslutet.

För en reell husrannsakan krävs i huvudregel att att polisen har anledning att anta att ett konkret brott har begått är skäligen misstänkt för brottet, samt att den som bor där är skäligen misstänkt för brottet (se 28 kap. 1 § första stycket RB). Skälig misstanke kräver att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått brottet.

Tyvärr har jag inte tillgång till tillräcklig information om händelsen för att kunna göra en egen bedömning av polisens agerande i ditt fall. Det kan däremot nämnas att det inte krävs något beslut för att polisen ska få göra allmänna iakttagelser, såsom att se misstänkt narkotika på ett bord. En sådan iakttagelse kan stärka en redan befintlig brottsmisstanke, men ger inte polisen rätt att börja söka igenom lägenheten, lådor och andra utrymmen, utan sådana åtgärder som kräver ett beslut om husrannsakan. Vad gäller själva beslutet av en reell husrannsakan får som utgångspunkt bara förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten meddela (se 28 kap. 4 § RB). Enbart i vissa brådskande fall får en polisman besluta om en sådan åtgärd (se 28 kap. 5 § RB).

Jag hoppas att du i vart fall fick viss hjälp med din fråga.

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo