Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är 16 år gammal och är misstänk för ringa stöld. Varan kostade 140kr och jag ångrar mig så otroligt mycket. Det var så himla himla dumt gjort av mig och ångesten äter upp mig. Nu har jag blivit kallad till förhör och är LIVRÄDD över det som kommer att ske. Jag har haft ett samtal med Socialtjänsten och ingen utredning inleds eftersom att dem INTE känner någon oro för mig. Detta är första gången som jag begår ett brott. Behöver jag vara rädd för förhöret? Jag erkände på plats och planerar att erkänna på förhöret också. Kan jag få en straffvarning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag för din fråga
För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) samt lagen om unga lagöverträdare (nedan förkortad LuL).

Påföljd för barn som begår brott
När räknas en person som straffmyndig
En person som inte fyllt femton år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § BrB). Eftersom du är sexton år gammal kan du därför bli föremål för en rättslig påföljd så som böter vilket är den vanligaste påföljden vid ringa stöld (8 kap. 2 § BrB).

Val av påföljd
Straffmätning
När val av påföljd bestäms görs en straffmätning. Har ett brott begåtts av en person som inte fyllt tjugoett år, ska personens ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Det innebär att rätten då får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § stycke 1 BrB).

Dagsböter
Påföljden för ringa stöld är ofta dagsböter. Dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150 (25 kap. 2 § stycke 1 BrB). Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § stycke 2 BrB). Minsta bötesbelopp är 750 kronor (25 kap. 2 § stycke 3 BrB).

Straffvarning
Ytterligare en regel som kan komma att aktualiseras i ditt fall är att åklagaren kan besluta att underlåta åtal och istället meddela straffvarning eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år (16 § stycke 1 LuL). Det som händer då är att du som begått brottet inte får någon påföljd (straff) för brottet. Om du däremot begår ett nytt brott därefter kan straffvarningen återkallas och åtal väckas både för det gamla och det nya brottet.

En straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för vård eller annan åtgärd som innebär att denne får hjälp eller stöd (17 § stycke 1 LuL). Mot bakgrund av att du ska ha haft ett samtal med socialtjänsten och att de beslutade att inte inleda någon utredning pga avsaknad av oro för dig, så kommer du högst sannolikt heller inte bli föremål för någon vårdande åtgärd.

En straffvarning får även beslutas om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande (ungdomlig omognad) (17 § stycke 2 LuL). Skulle en straffvarning meddelas i ditt fall är det mer sannolikt att det görs med grund i att brottet du begick gjordes av ungdomlig omognad. Skulle en straffvarning meddelas kommer du underrättas om ett sådant beslut vid ett personligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats. Till mötet ska även din vårdnadshavare kallas (18 § stycke 1 LuL). Vid mötet ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser (19 § LuL).

Sammanfattning
Mitt svar till dig är att du inte behöver oroa dig eller vara rädd för att delta i förhöret. Det är bra av dig att erkänna dina misstag och göra rätt för dig. Påföljden för ringa stöld är som nämnt ofta förenat med dagsböter. Åklagaren skulle även kunna meddela straffvarning eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år. Det är däremot upp till åklagaren att avgöra vilket innebär att jag inte kan ge dig ett helt säkert svar på din fråga avseende påföljden. Hänsyn ska som sagt tas till din ålder vid straffmätningen och valet av påföljd.

Jag hoppas du ändå fick någorlunda svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Ha en fin dag!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1531)
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva

Alla besvarade frågor (93076)