Vilket straff får den som knivhugger någon i magen?

FRÅGA
Hej vad för straff kan en person få som knivhugger en man i magen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott det utgör att knivhugga någon i magen.

Det går inte att ge ett konkret svar på vilket brott det rör sig om när en person blir knivhuggen i magen, då detta beror på olika faktorer som exempelvis om gärningsmannen har haft uppsåt att döda offrets. De olika brott som kan bli aktuella är mordförsök (1 kap. 1 § och 11 § brottsbalken), försök till dråp (1 kap. 2 § och 11 § brottsbalken) och grov misshandel (1 kap. 6 § brottsbalken). Anledningen till att det skulle kunna röra sig om mordförsök eller försök till dråp är att brotten mord och dråp förutsätter att den utsatte blir berövad livet för att brottet ska anses som fullbordat.

För att någon ska kunna dömas för ett brott krävs att de kriterier som finns i lagen är uppfyllda. Dessa kriterier brukar delas upp i objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten är de handlingar som gärningspersonen utfört, exempelvis att "tillfoga en annan person kroppsskada" eller att "beröva annan livet". De subjektiva rekvisiten avser gärningspersonens mentala inställning vid gärningstillfället, och man talar då om att gärningsmannen har haft uppsåt eller agerat av oaktsamhet. Mordförsök, försök till dråp och grov misshandel kräver allihop att gärningspersonen agerat med uppsåt för att denne ska kunna dömas. Det betyder att gärningspersonen måste ha begått brottet med avsikt eller åtminstone varit likgiltig inför den skada som agerandet skulle orsaka.

Det finns inget direkt svar på vilket straff en person kan få för att ha knivhuggit någon annan i magen, utan detta beror bland annat på gärningsmannens avsikt och om denne haft avsikt att beröva offret livet. Det är åklagaren som bestämmer vilket brott gärningspersonen ska åtalas för, och detta beslut fattas bland annat utifrån vilka bevis som finns. Straffet för att knivhugga någon i magen varierar alltså beroende på vilket brott åklagaren väljer att åtala gärningspersonen för.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (321)
2019-10-09 Misshandel samt påföljd
2019-09-23 Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?
2019-09-23 Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott
2019-09-22 Påföljd vid misshandel

Alla besvarade frågor (73720)