Vilket skydd medför bodelning vid konkurs?

Om min man går i personlig konkurs då företag bedrivs på obestånd. Vi gjorde bodelning under äktenskap och skrev mig som ensam ägare på huset.. Detta är nu ca 2 år sedan. Vad händer nu om han går i personlig konkurs, kan dom komma att kräva att huset skall säljas fast jag står som ensam ägare.. Tack

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning kan utgöra ett skydd mot att huset dras in i konkursen. Det är emellertid ett skydd med vissa begränsningar då det både i äktenskapsbalken och konkurslagen finns regler som kan medföra att huset, trots bodelningen, kan komma att ingå i en framtida konkurs.

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och konkurslagen (KonkL).

Äktenskapsbalken

Om en make genom bodelning avstår från giftorättsgods, och detta leder till skada för dennes borgenärer, anvisar lagen en regel om bristtäckningsansvar i 13 kap. 1 § ÄktB. Regeln innebär att borgenärerna kan vända sig mot den andra maken och kräva vederbörande på det värde som den skuldsatta makens förmögenhet har minskat med genom bodelningen. Betalningsansvaret blir aktuellt för sådana skulder som har uppkommit innan bodelningen och endast under förutsättning att den skuldsatte maken inte kan betala sina egna skulder.

I ditt fall innebär detta följande, du kan bli betalningsskyldig för din makes skulder (som uppkom innan bodelningen) som:

- har uppkommit före bodelning, under förutsättning att
- din make inte kan betala sina egna skulder

Betalningsansvaret kommer då att uppgå till det värde som din makes egendom har minskat med genom bodelningen.

Konkurslagen

Om bodelning har skett inom tre år före konkursen kan konkursförvaltaren yrka på återvinning av den egendom som överförts genom bodelningen. Detta innebär helt enkelt att bodelningsavtalet förklaras ogiltigt och bodelningen därmed återgår. Det är möjligt att undvika en återvinning av bodelningen, om det går att föra bevisning som visar att, din make har haft egendom till ett värde som motsvarade skulderna efter bodelningen. Detta följer av 4 kap. 7 § KonkL.

Sammanfattningsvis

Som reglerna ser ut idag finns det, trots bodelningen, risk att huset dras in i en eventuell konkurs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”