Vilket skydd medför bodelning vid konkurs?

2019-07-31 i Konkurs
FRÅGA
Om min man går i personlig konkurs då företag bedrivs på obestånd. Vi gjorde bodelning under äktenskap och skrev mig som ensam ägare på huset.. Detta är nu ca 2 år sedan. Vad händer nu om han går i personlig konkurs, kan dom komma att kräva att huset skall säljas fast jag står som ensam ägare.. Tack
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning kan utgöra ett skydd mot att huset dras in i konkursen. Det är emellertid ett skydd med vissa begränsningar då det både i äktenskapsbalken och konkurslagen finns regler som kan medföra att huset, trots bodelningen, kan komma att ingå i en framtida konkurs.

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och konkurslagen (KonkL).

Äktenskapsbalken

Om en make genom bodelning avstår från giftorättsgods, och detta leder till skada för dennes borgenärer, anvisar lagen en regel om bristtäckningsansvar i 13 kap. 1 § ÄktB. Regeln innebär att borgenärerna kan vända sig mot den andra maken och kräva vederbörande på det värde som den skuldsatta makens förmögenhet har minskat med genom bodelningen. Betalningsansvaret blir aktuellt för sådana skulder som har uppkommit innan bodelningen och endast under förutsättning att den skuldsatte maken inte kan betala sina egna skulder.

I ditt fall innebär detta följande, du kan bli betalningsskyldig för din makes skulder (som uppkom innan bodelningen) som:

- har uppkommit före bodelning, under förutsättning att
- din make inte kan betala sina egna skulder

Betalningsansvaret kommer då att uppgå till det värde som din makes egendom har minskat med genom bodelningen.

Konkurslagen

Om bodelning har skett inom tre år före konkursen kan konkursförvaltaren yrka på återvinning av den egendom som överförts genom bodelningen. Detta innebär helt enkelt att bodelningsavtalet förklaras ogiltigt och bodelningen därmed återgår. Det är möjligt att undvika en återvinning av bodelningen, om det går att föra bevisning som visar att, din make har haft egendom till ett värde som motsvarade skulderna efter bodelningen. Detta följer av 4 kap. 7 § KonkL.

Sammanfattningsvis

Som reglerna ser ut idag finns det, trots bodelningen, risk att huset dras in i en eventuell konkurs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97352)