Vilket skadeståndsbelopp är rimligt vid halkskada?

Jag halkade i förrgår kväll utanför Coop eftersom fastighetsägaren inte hade sandat. Jag bröt handleden och ett ben i armen samt fick en fraktur på en knoge. Som om det inte vore nog så gick handen ur led 54 grader. Efter att dom på sjukhuset försökt dra min arm till rätta så fick jag gipsa den och då hem trots att handen fortfarande har en 20 graders felvinkling.

Detta skedde på em/ kväll så fastighetsägaren kan inte ha missat att det var glashalt ute. Nu har jag varit hemma med enorm smärta i 2 dagar och först om 2 dagar till får jag opereras och man hoppas att med hjälp av titan plattor och skruvar få full funktion och känsel i handen igen. Flera i personalen såg händelsen och jag väntade inne på Coop på min sjukresa.

Nu till min fråga; när jag kontaktar fastighetsägaren för att be om skadestånd. Hur stor summa är det brukligt att man ber om? Jag vill ju inte kräva mer än vad som är "okej"… jag hoppas såklart att vi kan göra upp i godo och inte behöver kriga om saken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fastighetsägare ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad om det finns risk för halka. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta skada, det framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det innebär att om en fastighetsägare, som har ansvar för att sanda på en viss plats, blir skyldig att betala ersättning den underlåter att sanda och därmed är bidragande till att en person halkar och skadar sig. Så långt överensstämmer lagens bestämmelser med det du råkat ut för. Men det är viktigt att komma ihåg att det krävs att fastighetsägaren har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Troligtvis har inte fastighetsägaren haft uppsåt, alltså avsikt, att orsaka skadan. Däremot kan hen ha varit vårdslös om hen exempelvis varit slarvig och glömt att sanda. Utifrån informationen som finns i din fråga framstår det som mest troligt att fastighetsägaren glömt att sanda eftersom händelsen skedde på kvällen och det borde därmed, precis som du själv skriver, funnits tid för fastighetsägaren att upptäcka halkan och åtgärda den. Hade olyckan istället skett tidigt på morgonen när det int ekan förväntas att fastighetsägaren hunnit sanda hade situationen möjligtvis varit en annan. Men som sagt framstår det i ditt fall som högst troligt att fastighetsägaren har glömt eller av annan anledning underlåtit att sanda utanför butiken och därmed agerat vårdslöst. I skadeståndsärenden är det den som lidit skadan som bär bevisbördan. Det innebär att det är du som måste kunna bevisa att fastighetsägaren faktiskt har orsakat din skada. Dokumentation i form av foton av platsen eller vittnen kan därmed vara bra att ha till hands, om det skulle uppstå oenighet mellan dig och fastighetsägaren.

När det gäller själva ersättningen framgår det av 5 kap. 1 § skadeståndslagen att den som drabbats av en personskada har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt för eventuella bestående men. När det gäller sjukvårdskostnader och inkomstbortfall är det antagligen inga större svårigheter själv räkna ut hur mycket ersättning du ska begära. Svårare är det förstås när det gäller ersättning för sveda och värk, och eventuella bestående men. Vilket belopp som är rimligt är olika från situation till situation. Viss vägledning kan hämtas från Trafikskadenämndens tabeller som är framtagna för att kunna bedöma skadeståndsbelopp vid trafikskador men som även kan användas som riktlinje vid andra typer av personskador. Schablonbeloppet som Trafikskadenämnden anger för sveda och värk är 650 kr/vecka, för varje vecka som du lider av den skada som du fått.

Jag rekommenderar dig även att kontakta ditt försäkringsbolag. Har du en olycksfallsförsäkring finns det chans att du skulle kunna få ersättning även från ditt försäkringsbolag för såväl sjukvårdskostnader som sveda och värk. Om du inte har en sådan försäkring kan du ändå rådfråga försäkringsbolaget om de kan rekommendera dig ett skadeståndsbelopp att kräva från fastighetsägaren, utifrån just din specifika händelse och skada.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000