Vilket rättsfall behandlar frågan om fax och bevisbörda?

2020-07-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Det finns ett rättsfall i NJA som handlar om fax och bevisbörda. Det gick ut på att det var sändaren som löpte risken när faxet skickades. Ett kvitto på att faxet hade gått fram var inte tillräckligt. Personen som hade skickat faxet skulle ha ringt upp mottagaren och begärt en bekräftelse på att faxet verkligen hade nått avsedd mottagare. Vilket rättsfall var det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan det vara NJA 1996 s. 16?

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89960)