Vilket lands lag tillämpas vid skiljeförfarande när parterna inte gjort ett lagval?

2021-05-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad skillnaden i paragraferna 27 a § och 48§ i Lagen om skiljeförfarande, när parterna INTE valt lag. Vad menas med "internationell karaktär" i 48§? 27a§ säger att det är skiljemännen som ska avgöra tillämplig lag, medan 48§ säger att det är sätet som avgör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna du undrar över är 27 a § och 48 § Lag om skiljeförfarande. 27 a § reglerar enligt vilket lands lag tvisten ska avgöras. 48 § reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på själva skiljeavtalet. Jag utvecklar detta nedan.

27 a § Lag om skiljeförfarande

Denna bestämmelse handlar som sagt om enligt vilket lands lag en tvist avgörs genom skiljeförfarande. Om vi exempelvis har en part som är från Sverige och en från Norge. Tvisten mellan dem har uppkommit på grund av att den norska parten anklagar den svenska för avtalsbrott mot huvudavtalet. Dessa har även i ett skiljeavtal kommit överens om att tvisten ska slitas i Sverige genom skiljeförfarande och att svensk lag ska vara tillämplig på tvisten. I sådana fall säger 27 a § att detta ska följas, svensk lag ska då tillämpas av svenska skiljemän. Samma sak gäller om parterna kommit överens om att norsk lag skulle avgöra frågan. Då kan svenska skiljemän avgöra frågan men enligt den norska lagen.

Vidare ger bestämmelsen information om vad som gäller ifall parterna i sitt avtal inte valt vilken lag som ska tillämpas på tvisten. I dessa fall är det upp till skiljemännen att besluta om detta. Skiljemännen tar då i beaktande till vilket land som tvisten har närmast anknytning och om det finns några lagvalsregler som är tillämpliga.

48 § Lag om skiljeförfarande

Skillnaden från ovan är att denna bestämmelse handlar om vilket lands lag som är tillämplig på frågor om själva skiljeavtalet. Exempelvis om det uppkommer en fråga om detta avtals giltighet. Om parterna inte valt vilken lag som ska tillämpas på frågor rörande skiljeavtalet kommer den lag där förfarandet tar plats bli tillämplig på sådana frågor. Exempelvis om vi återigen har en svensk och en norsk part som har kommit överens om att deras tvist ska slitas i Sverige och avgöras av svensk lag. De har däremot inte valt vilket lands lag som ska tillämpas på skiljeavtalet. Frågan uppkommer sedan huruvida skiljeavtalet är ogiltigt. Denna avtalsrättsliga fråga kommer då prövas enligt svensk lag eftersom skiljeförfarandet har sitt säte i Sverige.

Sammanfattande kommentarer

Båda bestämmelserna har med andra ord att göra med lagvalsregler. Skillnaden är att den första bestämmelsen handlar om tillämplig lag på tvisten, den andra om tillämplig lag på skiljeavtalet. Anledningen till att detta regleras var för sig är att skiljeavtalet är ett avtal i sig, separerat från det huvudavtal som själva tvisten handlar om. Man kan därför inte reglera dessa tillsammans – eftersom det rör sig om två olika avtal.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1438)
2021-12-03 Rätt att kräva att besökare visar ID för att komma in på tillställning
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?

Alla besvarade frågor (97623)