Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?

FRÅGA
Jag är svensk men bor sedan ett par år tillbaka i England.Jag är gift med en engelskman och har 2 barn födda i england, både svenska och engelska medborgare m, men även 2 barn -födda i sverige, svenska medborgare,från ett tidigare äktenskap.Hur kommer det fungera med ev arv från mig när jag dör?Borde jag skriva ett testamente, eller kommer den svenska alt engelska arvsrätten in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket lands lag styr arvet när jag avlider?

Som huvudregel gäller att lagen i det land där du kan anses ha din hemvist vid din död blir tillämplig på din kvarlåtenskap. Om det är uppenbart att du har närmare anknytning till något annat land än var du har din hemvist ska dock det landets lag tillämpas istället (art 21 arvsförordningen).

Om man har medborgarskap i annat ett land kan man göra ett aktivt lagval och själv välja att medborgarskapslandets lag ska tillämpas när man dör. Lagvalet ska uttryckas tydligt i ett testamente eller annat giltigt arvsförordnande (art 22 arvsförordningen).

Hur kommer det att fungera för mig?

Om inget aktivt lagval görs kommer lagen i det land där du har hemvist vid din död att tillämpas. Är England att anse som din hemvist tillämpas engelsk lag, men är Sverige att anse som din hemvist gäller svensk lag.

Du kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på din kvarlåtenskap när du dör förutsatt att du är medborgare i det valda landet. Om du är svensk medborgare kan du föreskriva att du vill att svensk lag tillämpas på din kvarlåtenskap i ett testamente. Väljer du att svensk lag ska tillämpas måste testamentet uppfylla de formkrav som svensk rätt ställer. Om du är medborgare i England och väljer engelsk lag måste testamentet uppfylla kraven i engelsk lag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (858)
2020-09-28 Hur ska vi dra av min brors skuld från hans arv?
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (84582)