Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?

FRÅGA
Hej, både min man och jag bor i Sverige och har ett personnummer. Vi är från Nederländerna och har ett Nederländska pass.Om vi nu kommer att avleda, vilket lands reglar gäller då? Är det Svenska eller nederländska ärv reglarna som gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är den EU-rättsliga förordningen successionsförordningen (även kallad arvsförordningen) tillämplig lag.

Vilket lands lag gäller för min kvarlåtenskap?

Om den avlidne inte har gjort något aktivt lagval fördelas arvet enligt lagen i det land hen hade sin hemvist vid sin död. Om den avlidne uppenbart har närmre anknytning till ett annat land ska dock lagen i det landet tillämpas istället (artikel 21).

Istället för att arvet ska styras efter den avlidnes hemvist kan man välja att göra ett aktivt lagval och välja vilket lands lag som ska tillämpas. Man får endast göra ett lagval till ett land där man själv är medborgare. Ett lagval ska uttryckligen anges i ett förordnande om kvarlåtenskap. Förordnandet ska göras enligt lagen i det land som lagvalet anger (artikel 22).

Vad gäller för mig?

Om du avlider utan att ha gjort ett aktivt lagval kommer din kvarlåtenskap som utgångspunkt att fördelas utifrån lagen i det land där du hade hemvist vid din död. Om du själv vill bestämma vilket lands lag som ska tillämpas kan du föreskriva detta i ett förordnande om kvarlåtenskap, exempelvis genom ett testamente. Om du väljer att nederländsk lag ska tillämpas på din kvarlåtenskap ska de nederländska kraven för testamente uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

Alla besvarade frågor (84391)