FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt19/10/2018

Vilket lands lag tillämpas när arvtagaren bor utomlands men är svensk medborgare?

Hej! Vilket lands lag tillämpas när arvtagaren bor utomlands men är svensk medborgare? Exempel, jag som dotter bor och är skatteskriven i Frankrike ärver mina svenska föräldrar som bor i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Det är den avlidna personens omständigheter som avgör vilket lands regler som ska tillämpas vid fördelning av arvet. Var arvingarna befinner sig spelar alltså inte någon roll. Det här regleras i EU:s arvsförordning.

Det är den avlidnes boplats, anknytning eller medborgarskap som avgör lagvalet

Utgångspunkten är att det är arvslagarna i landet som den avlidna bodde i vid sin död som ska gälla. Skulle en avliden person uppenbart ha en närmre anknytning till ett annat land än det de bor i så tillämpas arvsrätten från det land som personen har en närmre anknytning till (Artikel 21). Det kan till exempel vara om personen har bott i ett land större delen av sitt liv och avlider precis efter att ha flyttat till ett nytt land. Då kan lagen i det förra landet tillämpas. Är man medborgare i något annat land än det man bor i kan man dessutom välja att reglerna i det landet ska gälla (Artikel 22).

Det är vanligtvis domstolen i det land som den avlidne bodde i som har behörighet att ta beslut om arvet (Artikel 4). I vissa fall kan domstolen alltså behöva ta hänsyn till andra länders lag när de avgörs frågor om arv.

Sammanfattningsvis är det inte arvingarnas medborgarskap och bosättning som avgör frågan om vilket lands lag som används, utan det är den avlidna personen som avgör. För dina svenska föräldrar som bor i Sverige kommer alltså den svenska arvsrätten tillämpas i svensk domstol.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något annat är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare