Vilket lands lag skall tillämpas i förmögenhetsförhållandet?

2017-10-28 i Make
FRÅGA
Vi bor i Spanien men äger en lägenhet i Marocko. Den är skriven i Anettes namn. Om jag avlider före min man Peter, gäller svenska arvsregler så att min make ärver lägenhet (vi har inga barn )? Jag Anette, har carte de sejour men min man Peter är resident endast i Spanien. Vi är båda svenska medborgare, men är båda utskrivna från Sverige. Vi är gifta.Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden aktualiseras i ert fall.

Vid bedömning av vilket lands lag som skall tillämpas i ett förmögenhetsförhållande blir naturligtvis fråga om nationalitet och hemvist aktuell. Det innebär att makarnas hemvist under äktenskapet får betydelse i bedömningen. Har båda makarna varit bosatta i minst två år i den nuvarande staten skall den statens lag tillämpas.

Lagen (1990:272) öppnar även upp möjligheten för er att träffa avtal om vilket lands lag som ni vill skall gälla. Avtalsmöjligheten är dock begränsad så till vida att åtminstone någon av makarna måste ha anknytning - genom hemvist eller medborgarskap - till det land vars lag de vill göra tillämplig.

Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett avtal gällande vilket lands lag ni vill ska tillämpas, om ni inte önskar att den spanska lagen ska gälla.

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95865)