Vilket lands lag är tillämplig vid bouppteckning?

2020-09-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
vilken lag ska gälla vid bouppteckning när den avlidna har hem i Australien och är Australiensk medborgare med permanent uppehålls tillstånd i Sverige och hem i Sverige .Pension i Australien Pension i Sverige och vuxna barn i Sverige. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Huvudregeln i detta sammanhang är att det lands lag där personen avled ska tillämpas (art 21 1 punkten EU-förordning 650/2012).

Med tanke på det du uppger i frågan så verkar personen ha en stark anknytning till Sverige vilket ger möjligheten att utifall personen avled i Australien så ska trots det svensk lag tillämpas (EU-förordning 650/2012 art 21 2 punkten). Bedömningen i de fallen är en helhetsbedömning och rätten får beakta en alla relevanta omständigheter för att kunna fastställa om personen får anses ha en starkare anknytning till annat land än där personen avled.

I och med att jag inte kan hänvisa på mågot lämpligt sätt så bifogar jag en länk till förordningen här: Förordning

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?