Vilket lands arvsrätt ska tillämpas?

FRÅGA
Hur är det vad gäller arvs rätten om den föräldern är gift och omgift i tex Tyskland vad gäller det då arvs lagar i barns arvsrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normalt är det lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpbar på arvet. Om den avliden hade hemvist i Sverige ska svensk lag tillämpas (ärvdabalken). Om det skulle framgå att den avlidne vid sin död hade närmare anknytning till ett annat land, ska lagen i det landet tillämpas i stället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin Folkegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (685)
2019-04-17 Dödsbo kostnader
2019-04-09 Gravort - Har äkta maka bestämmanderätt?
2019-04-02 Kan jag säkerställa att jag blir kremerad när jag har avlidit?
2019-03-31 Krävs samtliga dödsbodelägares samtycke vid försäljning?

Alla besvarade frågor (67977)