Vilket lands arvsrätt ska tillämpas?

FRÅGA
Hur är det vad gäller arvs rätten om den föräldern är gift och omgift i tex Tyskland vad gäller det då arvs lagar i barns arvsrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normalt är det lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpbar på arvet. Om den avliden hade hemvist i Sverige ska svensk lag tillämpas (ärvdabalken). Om det skulle framgå att den avlidne vid sin död hade närmare anknytning till ett annat land, ska lagen i det landet tillämpas i stället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin Folkegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (622)
2018-11-20 Hur får dödsbodelägare förvalta fastighet?
2018-11-15 Finns arvsskatten kvar i Polen?
2018-11-09 Vi får inte tag i alla dödsbodelägare, vad kan vi göra?
2018-11-06 Använda taxeringsvärdet vid gåva av fastighet till barn?

Alla besvarade frågor (62027)