Vilket lagrum reglerar obestånd?

2021-10-20 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Om en enskilda firma är på obestånd och firman har under en längre tid gått dåligt. Personen har inte kunnat betala räkningarna i takt med att de förfallit och hennes betalningsförmåga är inte tillfälligt. Vilket lagrum ska man hänvisa till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga återfinns i konkurslagen (1987:672) (KonkL).

En konkurs innebär att en gäldenärs (exempelvis en enskild firmas) samlade tillgångar tas i anspråk, genom tvång, för att betala sina fordringar. Tillgångarna omhändertas av ett så kallat konkursbo, för borgenärernas räkning (1 kap. 1 § KonkL).

En gäldenär som är på obestånd ska efter egen, eller en borgenärs ansökan, försättas i konkurs. Obestånd (insolvens) innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder, likt vilket verkar vara fallet i situationen du beskriver. Denna oförmåga ska inte heller endast vara tillfällig för att firman ska försättas i konkurs (1 kap. 2 § KonkL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97437)