FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/04/2017

Vilket lagrum hänvisar man till om man vill åberopa skyddet mot självkriminalisering?

I Finland refererar man ofta till termen självkriminalisering.

Vilket lagrum hänvisar man till i Sverige om man vill åberopa detta skydd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen om skydd mot självkriminalisering (eller självinkriminering) kommer till uttryck i Europakonventionen artikel 6.1 om varje människas rätt till en rättvis rättegång. Europakonventionen gäller i Sverige som svensk lag och kan därför åberopas. Skyddet innebär en rätt för varje person som är anklagad för brott att inte belasta sig själv, vilket betyder att personen alltså inte mot sin vilja behöver lämna uppgifter som gör det lättare för staten att straffa denne.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”