Vilket datum ska stå på mitt anställningsavtal när jag blivit fast anställd och tidigare haft visstidsanställning?

Hej, jag försöker hitta om det finns i lag vilket "anställningsdatum" det ska stå på ett anställningsavtal om vikariatet, som varat utan avbrott, övergår i en tillsvidareanställning. T.ex. påbörjade vikariatet 23 feb 2018 och fick en tillsvidareanställning 3 januari 2020. Om det är korrekt som arbetsgivaren skrivit "Anställningsperiod fr.o.m. 2020-01-03". Eller om det är det datum då vikariatet påbörjades som skall skrivas.

Tack för bra och informativ hemsida.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om anställningsformer och rättigheter för arbetstagare finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag tolkar din fråga som att tidigare haft vikariat som sedan övergått till fast tjänst (detsamma som tillsvidareanställning). Du undrar nu vilket datum som är korrekt för ditt nya anställningsavtal som gäller tillsvidareanställning; dagen då ditt vikariat påbörjades, eller när tjänsten övergick till tillsvidareanställning.

Det finns inget specifikt strikt datum för när en ny anställningsform ska börja gälla, utan om man har varit anställd som vikarie hos en och samma arbetsgivare under sammanlagt två år under en femårsperiod ska anställningen automatiskt övergå till en fast anställning (5 a § LAS tredje stycket).

Vid visstidsanställning, t.ex. vikariat (5 § 2.p LAS), anses övergången till fast tjänst ske automatiskt vid den tidpunkt då visstidsanställningen enligt avtal skulle upphöra. Tidpunkten beror alltså lite på vad du och din arbetsgivare kom överens om när ni ingick avtal första gången samt vid avtal om din nya fasta tjänst.

Sammanfattningsvis så övergår ditt vikariat per automatik till tillsvidareanställning den dag ditt vikariat upphörde. Det innebär att det datum din arbetsgivare uppgav i ditt nya anställningsavtal som gällde tillsvidareanställning är korrekt. Eftersom ditt nya anställningsavtal avser en ny tjänst och en ny period i egenskap som fast anställd och då har inte din tidigare anställning som vikarie någon betydelse i sammanhanget.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,


Isabelle SewelénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”