Vilket brott begår någon som tar lagen i egna händer?

FRÅGA
Hej! Vad är brotten och straffen för någon som tagit lagen i egna händer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret du söker beror nog på vad man menar med att "ta lagen i egna händer". Hämndaktioner generellt är inte okej, men omständigheterna i det enskilda fallet avgör. Men det kan finnas omständigheter som gör att man får agera, exempelvis vid nöd och nödvärn, eller under ett pågående brottsligt angrepp. Men vigilantism i sig är oftast inte varken uppmuntrat eller lagligt.

Det finns inget specifikt brott som i sig motsvarar att man just tagit lagen i egna händer. Beroende på vad man har gjort när man har tagit lagen i egna händer, så faller det i sådana fall in på de "vanliga" brottsbestämmelserna, och då gäller de straffen som föreskrivs där. Har man exempelvis slagit någon som har slagit en först, går detta som misshandel och ger fängelse högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Har man frihetsberövat någon utan direkt anslutning till en brottslig gärning, räknas detta som olaga frihetsberövande och ger fängelse 1-10 år (4 kap. 2§ brottsbalken). Har man tagit tillbaka något som stulits från en utan direkt anslutning till tagandet, är detta självtäkt och ger böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 9§ brottsbalken). Om man begår en gärning i trafiken, så som att köra efter fortkörare eller annat, så gör man sig skyldig till trafikbrotten som man överträder.

Vissa omständigheter kring händelsen kan dock leda till förmildrat straff eller ansvarsfrihet helt och hållet, om gärningen företagits under nödvärn eller affekt (24 kap. 1§ brottsbalken). Men detta beror helt på vad det är för brott och omständigheterna kring det man gör. Varje enskild har dock en rätt att envarsgripa någon som företagit en brottslig gärning där fängelse finns i straffskalan, om man påträffar personen på bar gärning med brottet eller på flyende fot, eller om man är efterlyst av polisen (24 kap. 7§ 2st rättegångsbalken). Detta är alltså tillåtet.

Det finns alltså inget brott i sig som generellt innebär att man tagit lagen i egna händer, men vissa gärningar förklaras oftast som detta. Det beror på vad man har gjort och vad som föranlett det.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (184)
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?
2021-05-23 misshandel under samtycke - brott och skadestånd?
2021-04-10 Putativt nödvärn

Alla besvarade frågor (93146)