Vilket bevisvärde har en telefonintervju från Försäkringskassan?

Vilket vittnesvärde har en telefoninterjuv från försäkringskassan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fri bevisvärdering

I Sverige har vi så kallad fri bevisvärdering. Det innebär att domstolen kan komma fram till värdet av bevisningen hur de vill utan att egentligen motivera sina slutsatser (även om de ofta gör det ändå).

Det går alltså inte att säga vilket bevisvärde en specifik intervju kommer att ha. Det beror på saker som vad målet handlar om, hur relevant bevisningen är, vad som sägs, hur säker och pålitlig personen verkar vara, potentiella motbevis och så vidare.

Om telefonförhör

Ett telefonförhör kan under vissa omständigheter ha lägre bevisvärde än om personen hade kommit och vittnat direkt i domstolssalen. Under dessa omständigheter ska domstolen dock inte acceptera att förhöret hålls per telefon. Utgångspunkten är alltså att om ett telefonförhör sker så har det samma bevisvärde som vilket annat förhör som helst.

Om förhör med myndighetsanställda

Angående att den som hörs kommer från Försäkringskassan så är det återigen upp till domstolen att bedöma personens trovärdighet utifrån vad de finner lämpligt. Myndighetsanställda som är opartiska kan dock generellt sett förväntas ha ett högt bevisvärde, om de framstår som kunniga. Om personen verkar partisk minskar bevisvärdet förstås ordentligt.

Vilket bevisvärde?

Det går tyvärr inte att säga vilket vittnesvärde ett förhör kommer att ha om man inte själv hört vad som sagts samt sitter som domare i målet. Dock så finns det, utifrån förutsättningarna "telefonintervju" och "person från Försäkringskassan" inte direkt någon anledning att betvivla bevisningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo