Vilket bevisvärde har en telefonintervju från Försäkringskassan?

2021-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vilket vittnesvärde har en telefoninterjuv från försäkringskassan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fri bevisvärdering

I Sverige har vi så kallad fri bevisvärdering. Det innebär att domstolen kan komma fram till värdet av bevisningen hur de vill utan att egentligen motivera sina slutsatser (även om de ofta gör det ändå).

Det går alltså inte att säga vilket bevisvärde en specifik intervju kommer att ha. Det beror på saker som vad målet handlar om, hur relevant bevisningen är, vad som sägs, hur säker och pålitlig personen verkar vara, potentiella motbevis och så vidare.

Om telefonförhör

Ett telefonförhör kan under vissa omständigheter ha lägre bevisvärde än om personen hade kommit och vittnat direkt i domstolssalen. Under dessa omständigheter ska domstolen dock inte acceptera att förhöret hålls per telefon. Utgångspunkten är alltså att om ett telefonförhör sker så har det samma bevisvärde som vilket annat förhör som helst.

Om förhör med myndighetsanställda

Angående att den som hörs kommer från Försäkringskassan så är det återigen upp till domstolen att bedöma personens trovärdighet utifrån vad de finner lämpligt. Myndighetsanställda som är opartiska kan dock generellt sett förväntas ha ett högt bevisvärde, om de framstår som kunniga. Om personen verkar partisk minskar bevisvärdet förstås ordentligt.

Vilket bevisvärde?

Det går tyvärr inte att säga vilket vittnesvärde ett förhör kommer att ha om man inte själv hört vad som sagts samt sitter som domare i målet. Dock så finns det, utifrån förutsättningarna "telefonintervju" och "person från Försäkringskassan" inte direkt någon anledning att betvivla bevisningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98575)