Vilket bevisvärde får en videoinspelning om insändaren är anonym?

2021-09-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om jag ser ett brott begås, filmar detta och får då både ljud och bild , och sedan sänder in denna bild till polisen men är anonym när jag sänder denna. På bilden syns gärningsmännen och handlingen tydligt. Hur starkt väger då denna bevisbörda när det kommer till rättegång då man är anonym VS då man inte är anonym?Vi har ju fri bevisprövning i Sverige.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder fri bevisprövning precis som du säger. Detta innebär till skillnad från ex. Anglosaxisk rätt att vi inte har några förbjudna bevis. Däremot har denna frihet vissa ramar för att säkerställa att rättssäkerheten inte äventyras, innebärande att bevisning tillmäts olika styrka beroende på dess tillförlitlighet.

Filmbevis kan användas utan information om vem som filmat, men med risk att bevisvärdet sjunker då det inte finns möjlighet för vare sig åklagarsidan eller försvarssidan att i en process att förhöra vittnet. I takt med att samhället blir alltmer tekniskt och digitalt finns givetvis risk för att filmbevisning kan vara redigerad och är vittnet anonymt kan det vara så att rätten inte tillmäter bevisningen samma styrka som om vittnet inte var anonymt. Hur detta bedöms är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Finns det exempelvis en massa övrig bevisning och hjälpfakta som talar starkt för att situationen utspelade sig så som filminspelningen visar, så finns kanske ingen anledning att tvivla på innehållet.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96369)