Vilket beviskrav krävs för en husrannsakan?

2019-11-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Får man gå in och göra husrannsakan utan bevis krav.. De stod och väntade på att jag skulle gå till apoteket sen ringer dom till hyresvärden att ska låsa upp utan mitt tillstånd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Husrannsakan är ett ingripande tvångsmedel som endast får användas om syftet med användandet av tvångsmedlet inte kan uppnås med andra mildare medel (behovsprincipen). Syftet med husrannsakan är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).

En husrannsakan kan företas om det finns anledning att anta ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följas (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). "Anledning att anta" är ett lågt ställt beviskrav. Som huvudregel krävs det att personen är skäligen misstänkt för att husrannsakan ska kunna företas men i i följande tre fall får husrannsakan företas även hos personer som inte är skäligen misstänkt (28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken):

- om brottet har begåtts hos hen

- om den misstänkte har gripits där

- om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning kan vinnas om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.

För att husrannsakan ska kunna företas krävs dessutom enligt proportionalitetsprincipen att skälen för husrannsakan uppväger det intrång/men som det innebär för den misstänkte (28 kap. 3a § rättegångsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (417)
2020-04-03 När får en förundersökning läggas ner?
2020-03-26 Vad gäller vid husrannsakan? Har jag rätt att få reda på varför den görs?
2020-03-25 Får jag närvara vid husrannsakan i mitt hem?
2020-03-21 Får polisen berätta om en förundersökning innan åtal har väckts?

Alla besvarade frågor (78701)