Vilket belopp ska anges som köpeskilling i deklarationen vid bostadsförsäljning?

FRÅGA
Jag köpte ut min dåvarande make ur vårt hus 2015 och undrar nu vilket värde jag ska ange som köpeskilling när jag I framtiden deklarerar en försäljning av huset, det ursprungliga inköpspriset från när min dåvarande make och jag en gång köpte huset (2145000 kr år 2003) eller den köpeskilling som låg till grund för utköpet i samband med vår skilsmässa (3995000 år 2015)? Det blir ju en viss skillnad i reavinstskatt.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från regler om beräkning av kapitalvinst som finns att hitta i inkomstskattelagen (IL).

När du beräknar vinstskatt vid försäljning av bostad, så kallad kapitalvinst, utgår du från skillnaden mellan:

- den ersättning som du får vid försäljningen av bostaden och
- det så kallade omkostnadsbeloppet, IL 44 kap 13 §.

Omkostnadsbeloppet utgörs av det belopp som du betalade när du köpte bostaden plus vissa förbättringsutgifter, det vill säga utgifter som du har haft och som inneburit att bostaden har ökat i värde, IL 44 kap 14 §.

Det innebär således att det är det ursprungliga inköpspriset som ska anges som köpeskilling i deklarationen.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (231)
2020-11-19 Försäljning av fastighet som erhållits via gåva - beräkning av kapitalvinst och reavinstskatt
2020-11-02 Hur beräknar vi skatten vid fastighetsförsäljning?
2020-10-29 Jag vill överför pengar från Irak...
2020-10-28 Hur beräknar man kapitalvinster vid försäljning av fastighet?

Alla besvarade frågor (86476)