Vilket ansvarssubjekt efter företagsöverlåtelse?

2017-08-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har ett tvistigt hemförsäkringsärende hos försäkringsbolag A. Försäkringsbolag B köpte A:s ansvar 2012 och integrerade (fusionerade) det i det förstnämnda. Kan jag rikta mitt anspråk mot B i A:s ansvars ställe? Vi förutsätter här att ärendet inte är preskriberat.Angående preskription av hemförsäkringsärende: Det var ca nio år sedan ärendet ärendet avgjordes hos A:s Ansvar. Jag invände då mot att den lämnade ersättningen var för låg och riktade ett anspråk på mellanskillnaden. Är preskriptionstiden för ärendet i o m detta samma som för fordringar, d v s tio år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har bytt ut namnen på försäkringsbolagen till A och B i enlighet med vår integritetspolicy. Vid fusion upphör den uppköpta parten att vara en juridisk enhet (23 kap. 1 § aktiebolagslagen). Därmed ska en tvist som du haft mot A nu tas upp mot B istället och eventuella krav du hade på A har du nu mot B. B trär så att säga in i A:s ställe.

Jag är tveksam till huruvida ett ärende kan preskriberas på det viset bara för att de inte svarar, du har ju gjort ett krav. Om det räknas såsom en fordring gör så är det 10 år (2 § preskriptionslagen).

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97574)