Vilket ansvar har säljaren för en bil behäftad med fel?

2019-02-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte nyligen en bil av en bilhandlare där 1 månads trafikgaranti ingick, dvs typ motor/växellåda osv. Garantin står med på kontraktet. Redan första dagen upptäckte jag motorproblem och ringde säljaren. Han har haft inne bilen en gång redan men felet är svårt att hitta direkt så inget då. Den ska lämnas in hos en han känner på märkesverkstaden där de skulle programmera om den men "sen kan det ta några veckor innan det faktiskt funkar". Här blev jag orolig. Felet är ganska vanligt på modellen av bilar så jag förstår dels inte varför de beter sig som att det är ett mysterium. Sen vill jag inte bli lurad, så att jag står där sedan om några veckor med ett fel som kvarstår och att de då säger att garantimånaden är slut och därför ligger det på mig att fixa bilen istället. Jag anmälde ju felet inom garantimånaden, då måste det väl ändå vara deras ansvar att felet lagas trots att månaden är slut? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller vad som har avtalats före bestämmelser i lagen. När det gäller konsumentköplagen [KKL] så är den tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att en säljare inte får ha villkor i avtalet som strider mot rättigheterna som ges i den lagen. På så vis kan man säga att KKL står över avtalsvillkor som är otillbörliga [3 § KKL].

En garanti är som ett extra skydd utöver det skydd som redan ges genom KKL och det är något som är helt frivilligt för säljaren att ge. Därför kan säljaren själv bestämma omfattningen av garantin. Garantin gäller alltså under den tid som står i kontraktet. I ditt fall en månad. Detta innebär dock inte att du står helt hjälplös mot fel som uppkommer efter att denna månad gått, under förutsättningen att det är ett fel som funnits från början.

I konsumentköplagens mening är alla fel som inträffat inom sex månader från att du köpte bilen att betrakta som ursprungliga fel och det är i sådana fall upp till bilhandlaren att visa att det är du som orsakat felet för att din reklamation av bilen inte ska godtas. Om du som konsument upptäcker felet när det gått längre tid än sex månader är det upp till dig att visa att felet är ett ursprungligt fel. Oftast är ett fel i motorn något som inte orsakats av förarens egen vårdslöshet [20a § KKL].

För dig innebär detta att även om din garanti löper ut har du ändå en lagstadgad rätt att genom KKL reklamera köpet av bilen genom att visa att felet på motorn är ett fel som funnits redan från början och som därmed inte orsakats av din vanvård. Jag skulle därför råda dig att spara alla reparationskvitton och dylikt som kan styrka din tes framöver. Exempelvis att du redan nu när bilen är på verkstaden under garantimånaden tar ett kvitto där det framgår att denna verkstaden fixade din bils motor. Så fort du märker att något är fel med motorn igen ska du höra av dig till säljaren och reklamera. Två månader efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet anses alltid vara i rätt tid. Huruvida du borde upptäckt att bilen var felaktig görs utifrån b.la. omständigheterna i fallet och vad gemene man hade förstått. När det gäller fel i motorn kan dessa ibland vara svåra att hitta på egen hand direkt, om det inte är tydligt att något är fel på motorn, exv att den ger ifrån sig konstiga ljud. Du har också rätt att reklamera bilen tre år från köpet om inte en garanti anger en längre tid vilket det inte verkar ha gjorts i ditt fall [23 § KKL].

Säljarens ansvar

Om säljaren inte lyckas lösa felet kan du be honom avhjälpa felet, vilket innebär att säljaren ska fixa felet utan kostnad för dig [26 § KKL]. Om det inte går att fixa bilen, antingen för att motorn är helt trasig eller för att det blir orimligt kostsamt för säljaren att bekosta reparationen med hänsyn till vad bilen är värd, kan du begära prisavdrag på bilen eller häva köpet och be om pengarna tillbaka. Om inte ens säljaren kan reparera motorn skulle jag inte råda dig att begära prisavdrag utan helt enkelt häva köpet och få pengarna tillbaka, samtidigt som säljaren får tillbaka bilen [28 § KKL]. Om det är så att säljarens oförmögenhet att leverera en bil som inte stämmer överens med vad ni avtalat om, och han inte kan visa att det beror på hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och vars följder han inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit, kan du begära skadestånd [30 § KKL]. Detta förutsätter givetvis också att du lidit någon typ av skada för att bilen varit felaktig. Eftersom problemet i motorn inte verkar vara något ovanligt som du säger, kan det inte rimligen sägas att säljaren inte kunde räknat med att detta fel skulle ske. Därmed kan du kräva skadestånd utöver om du vill kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information jag presenterat för dig och utefter den information du givit mig bedömer jag att din garanti går ut den tidpunkt som är avtalat, dvs efter en månad. Trots detta har du alltid en lagstadgad rätt enligt KKL att reklamera bilen i tre års tid efter köpet. Dock om du upptäckt ett fel måste du meddela säljaren så fort du kan, varav två månader alltid ses som inom skälig tid. Efter att du reklamerat bilen kan du först begära avhjälpande. Om detta inte är möjligt kan du begära prisavdrag eller hävning. Utöver detta kan du även kräva skadestånd om du lidit någon skada på grund av felet i bilen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Ha en fortsatt trevlig dag,

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1003)
2020-05-29 Jag är missnöjd med en dyr säng jag köpte - vem ska jag vända mig till?
2020-05-29 Uppenbart felaktigt pris
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan

Alla besvarade frågor (80474)