FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/10/2017

Vilket ansvar har en säljare för lämnade uppgifter om en vara?

Hej, jag har en fråga angående köprätt. Hur konkret måste en uppgift vara för att grunda felansvar för säljaren om det efter köpet visar sig att varan avviker från dessa uppgifter? Och hur påverkar uppgiftslämnarens befattning ansvaret för lämnade uppgifters riktighet, när uppgifterna inte kommer från säljaren personligen (t.ex. en mäklare, handhavare eller anställd)?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Svaret är, som det ganska ofta blir inom juridiken, att det beror på. Det går inte att säga exakt vät gränsen går, men det krävs åtminstone att det rör sig om någonting mer konkret än allmänna värdeomdömen. Om en säljare av en lägenhet till exempel säger att det finns "goda förbindelser till centrum" och köparen senare tycker att förbindelserna är dåliga kommer det bli svårt att hålla säljaren ansvarig. I ett fall från Högsta domstolen år 1978 (som dock inte verkar finnas fritt tillgängligt på internet) hade en säljare av en fastighet sagt att dricksvattnet var "utmärkt" och "friskt och kallt". Det ansågs inte vara ett sådant uttalande som grundade något ansvar för säljaren, och köparna hade dessutom själva kunnat undersöka vattnet före köpet. Vid fastighetsköp (och andra köp, om än inte i lika stor utsträckning) gäller en undersökningsplikt för köparen att kontrollera om föremålet som överlåts är så som hon vill ha det.

Även för "vanliga" köp enligt köplagen gäller enligt 20 § att en köpare inte får åberopa som fel något som han antas ha känt till vid köpet. Notera dock att säljaren har ett ansvar för uppgifter som lämnas enligt 18 §, detta är för att en köpare ska kunna lita på vad en säljare säger och därmed "slippa" göra en egen kontroll av någonting som säljare säger. Däremot krävs alltså att de uppgifter som säljaren lämnar är någorlunda specifika och kontrollerbara för att grunda ansvar.

Vad gäller t ex mäklare så har de ett speciellt ansvar som regleras i Fastighetsmäklarlagen. I dess 16 § framgår bland annat att en mäklare ska ge både köpare och säljare de råd och upplysningar som behövs.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo