Vilket ansvar bär en hyresgäst för sin inneboende?

Min kompis har separerat med sin kille för ca 6 månaders sen. Han fick ha kvar lägenheten, det är även han som står på kontraktet och har gjort hela tiden. Lägenheten införskaffades dock för gemensamt boende. Dock har dom bestämt att han skulle få ha kvar lägenheten och hon tog en del av möblerna när hon flyttade till eget boende. Han ska nu snart flytta ut från denna lägenhet och påstår att hyresbolaget kommer kräva han på ersättning för skador i lägenheten dels tillfogad av deras gemensamma hund. Först och främst är det inte några stora skador så jag tror inte att hyresbolaget kommer ta det som något annat än normalt slitage. Men han hävdar nu att min kompis måste betala hälften av denna ersättning (om det nu mot förmodan skulle vara något som ska ersättas i lägenheten). Har han rätt att kräva det av henne nu i efterhand efter att hon har flyttat ut och bodelning egentligen redan gjorts?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att lägenheten är en hyresrätt.  

Vilken lag är tillämplig?

Det är jordabalkens (JB) hyresregler som reglerar frågor om ansvar för skador på en lägenhet som hyrs.

Vilket ansvar har ägare till en hund? 

Inledningsvis ska det nämnas att ägare till hundar bär ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar (19 § hundlagen). Detta betyder att så fort en skada har uppstått, så måste ägaren betala för skadan, om den som har lidit skadan också begär skadestånd. Eftersom hunden var gemensam, så borde båda vara solidariskt ansvariga, det vill säga att om din kompis betalar allt, så kan hon kräva hälften av pengarna av hennes kille.   

Vilket ansvar har en hyresgäst för inneboenden?

När det kommer till ansvar för skador i en lägenhet, så är din kompis kille den formella hyresgästen i hyresförhållandet då han står på hyresavtalet medan din kompis var inneboende. En hyresgäst ansvarar för att vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppstår genom hans vållande eller vårdslöshet av någon som hör till hans hushåll (12:24 1 st. JB). Ovan regel betyder att din kompis kille även ansvarar för skador som din kompis har orsakat av vårdslöshet, det vill säga inte avsiktligt. Vad som däremot gäller om skadorna är gjorde med flit är något mera oklart då lagtexten inte ger ett tydligt svar. I förarbetena till lagtexten står det att en hyresgäst inte ansvarar för uppsåtligt beteende (NJA II 1908 nr 5:1 s. 147). Det bör dock vara helt uteslutet för din kompis att bli skadeståndsskyldig för skador som uppstod efter att hon flyttade ut.  

Nu vet jag inte vilka skador som det är fråga om, så jag kan därför inte uttala mig om skadeståndsansvaret i detalj. Är det så att hunden har orsakat skadorna, så är båda ägare ansvariga för skadorna, så länge hunden var i lägenheten medan båda bodde där. Uppstod skadorna på lägenheten efter att din kompis hade flyttat ut medan hunden fanns kvar hos hennes kille i lägenheten, så bör din kompis inte bli skadeståndsansvarig då hon inte kunde ha utövat tillsyn över hunden. 

Avslutande ord och min rekommendation

En hyresgäst bär ett ansvar för sin inneboende för de skador som orsakas av inneboenden, så länge dessa inte är uppsåtliga. När man har en hund, så är man strikt ansvarig, vilket betyder att man ansvarar för skador oavsett avsikt. Detta komplicerar läget en del, därför att båda ägde hunden och för att inget krav på uppsåt krävs för att bli skadeståndsskyldig. Ansvaret kommer därför att bero på omständigheterna. Därför kan jag inte uttala mig närmare om detta. Min rekommendation är att ta kontakt med en jurist för att gå igenom skadeståndsansvaret. Oavsett bör din kompis inte kunna bli skadeståndsansvarig för tiden efter att hon flyttade ut. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”